วิธีการเดินสายแลน ด้วยตัวเอง

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

อย่างแรก เราต้องไปซื้อสายสำเร็จรูปมาก่อน

2. เสียบสายแลน เข้ากับ Hub Switch

3. เสียบ สายแลน อีกด้านเข้ากับ พอร์ตแลนของคอมพิวเตอร์

เสร็จแล้วก็จะได้การเชื่อมต่อดังรูป

เมื่อเสร็จแล้ว เราก็นำ อินเตอร์เน็ตมาเสียบเข้า

เป็นอันว่าเรียบร้อย

เครดิต : http://www.comsiam.com/