วิธีการประหยัดแบตเตอรี่มือถือของท่านอย่างถูกต้อง

0
176
battery
battery

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างยิ่งสำหรับมือถือ พลังงานที่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะมีส่วนที่จัดการพลังงานของแบตเตอรี่ การใช้พลังงานของแอพลิเคชันย่อมไม่เหมือนกัน เช่น เกม ท่องอินเทอร์เน็ต โปรแกรมแชท เป็นต้น ยิ่งเปิด WIFI ทิ้งไว้ พลังงานจะถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว

การประหยัดแบตเตอรี่มือถือจะช่วยประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อีกด้วย และวิธีที่จะประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่มีดังต่อไปนี้

  • หน้าจอของโทรศัพท์สามาร์ทโฟนกินพลังงานเยอะ ดังนั้นควรปรับแสงให้เหมาะสม หรือไม่ใช้งานควรพักหน้าจอไว้ ก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้
  • ปิดการใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น WIFI Mobile data GPS Bluetooth Hotspot เป็นต้น และเปิดอีกครั้งเมื่อต้องใช้งาน
  • เปิดการใช้งานของโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดได้เยอะ
  • ถอนบางแอพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้งานออก เพราะถึงแม้เราไม่ได้ใช้งาน มันก็ยังทำงานอยู่ ซึ่งจะทำให้เปลืองพลังงาน
  • ติดตั้งแอพลิเคชัน เช่น Battery Doctor จะช่วยในการลดการใช้พลังงานของแอพลิเคชันได้
  • ปิดแอพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งาน
  • ตั้งเวลาปิด-เปิดเคริ่องโทรศัพท์มือถือ เป็นการช่วยประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่อีกทางหนึ่ง
  • ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ขณะมีสัญญาณอ่อน เพราะจะทำให้พลังงานจะถูกใช้ไปอยย่างรวดเร็ว

การใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือสามาร์ทโฟนของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะชอบเล่นเกม หรือบางคนใช้งานทั่วไป พลังงานจะลดช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับแอพลิเคชั่นที่เปิดใช้งาน เพื่อการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรปิดส่วนที่ไม่จำเป็น เพียงแค่นี้ก็สามารถประหยัดแบตเตอรี่ และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อีกทั้งประหยัดเงินด้วย