เป็นต้องงงกันไปถ้วนหน้า ฟังไม่ผิดหรอกค่ะ ชื่อ อีเธอร์เน็ต (Ethernet) จริงๆ ถึงแม้จะคล้ายๆ กับคำว่าอินเทอร์เน็ต (Internet) ก็ตาม แต่รับรองได้เลยว่า ไม่เหมือนกันแน่นอน เนื่องจากลักษณะการทำงานของทั้งคู่นั้นแตกต่างกัน แต่คล้ายกันตรงที่เป็นระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลหากันและกันได้เท่านั้นเอง

อีเธอร์เน็ต (Ethernet) เป็นชื่อเรียกวิธีการสื่อสารในระดับของสัญญาณเครือข่ายหรืออีกนัยหนึ่งคือเป็น โปรโตคอล (Protocol) ระดับล่างของระบบ LAN ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนั่นเอง

อีเธอร์เน็ต ถูกพัฒนาขึ้นโดย 3 บริษัทใหญ่ คือ Xerox Corporation, Digital Equipment Corporation (DEC) และ Intel เมื่อประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว โดยถูกจัดให้เป็นมาจรฐานของ IEEE 802.3 และใช้กันอย่างแพร่หลายจนมาถึงปัจจุบันนี้

สำหรับ อีเธอร์เน็ตในช่วงแรกทำความเร็วได้ 10 Mbps แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet หรือ Gig-E ที่ทำความเร็วได้ถึง 100 Mbps และ 1000 Mbps ตามลำดับ และล่าสุดก็ได้มีการพัฒนาความเร็วขึ้นไปถึงระดับ 10 กิกาบิตต่อวินาที (10,000 Mbps) หรือที่เรียกว่า 10 Gigabit Ethernet หรือ 10 GbE

อีเธอร์เน็ต จะใช้เทคนิคในการรับส่งข้อมูลที่เรียกว่า CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) คือ ในการส่งข้อมูลครั้งหนึ่งๆ จะกระทำได้ครั้งละหนึ่งอุปกรณ์ เท่านั้นเอง แต่หากมีการส่งข้อมูลมากกว่า 1 อุปกรณ์พร้อมๆ กันจะทำให้สัญญาณหรือข้อมูลเกิดการชนปะทะกันขึ้น หรือที่เรียกว่าเกิด “Collision” ทำให้ข้อมูลที่ส่งไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ ดังนั้น ในระบบ LAN จำเป็นอุปกรณ์เสริมมาช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด Collision นี้ ได้แก่ Switch และ Hub การทำงานของอุปกรณ์เสริมทั้ง 2 ตัวนี้ แตกต่างกันออกไป ควรเลือกให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานค่ะ