เต้าเสียบและเต้ารับจะมีความแตกต่างกัน แต่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องนำมาใช้งานคู่กัน โดยเต้าเสียบจะมีลักษณะเป็นช่อง อาจจะมี 2-3 ช่อง แล้วแต่เราจะเลือกใช้ ส่วนเต้ารับก็เช่นกันจะมีลักษณะเป็นขาในบ้านเราก็จะมีทั้งแบบ 2 ขา และ 3 ขา โดยแบบ 2 ขาสามารถนำไปเสียบในช่องเต้ารับแบบ 3 ช่องได้ แต่แบบ 3 ขาจะไม่สามารถนำไปเสียบในช่องเต้ารับแบบ 2 ช่องได้ ที่สำคัญเกือบทุกครัวเรือนภายในบ้านจะต้องมีเต้าเสียบและเต้ารับกันอย่างแน่นอน หรือพูดได้ว่าบ้านไหนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องมีอุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้ติดตั้งอยู่ภายในบ้าน ถ้าเป็นแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเต้ารับและเต้าเสียบที่ดีนั้นควรมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นอย่างไร

1. ควรทำมาจากโลหะที่ไม่เป็นสนิมได้ง่าย และควรมีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะต้องอยู่กับความร้อนเกือบตลอดเวลา หรือตลอดระยะเวลาที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเอง

2. มีพื้นที่ในการสัมผัสกว้าง เพราะจะสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี

3. มีฉนวนหุ้มทั้งเต้ารับและเต้าเสียบที่ได้มาตรฐาน ไม่กรอบหรือแตกร้าวได้ง่าย ฉนวนหุ้มยังช่วยปกป้องกระแสไฟฟ้าไม่ให้ดูดในขณะเราไปจับอุปกรณ์กันอีกด้วย

4. มีขนาดเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแต่ละชนิดจะใช้กระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน บางประเภทใช้เยอะ บางประเภทใช้ไม่มาก ดังนั้นควรเลือกเต้ารับและเต้าเสียบให้เหมาะสมกันด้วย ถ้าไม่แน่ใจควรสอบถามจากผู้รู้

5. เต้ารับและเต้าเสียบที่เลือกใช้ควรผลิตได้มาตรฐานหรือมีตรารับรองความปลอดภัย อย่างเช่น มอก.

ใส่ใจกันสักนิดเพื่อช่วยให้คุณใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย