มารู้จักเครื่องปั้มน้ำกัน

    หากบ้านของคุณใช้งานระบบจ่ายน้ำจากการประปาของหมู่บ้าน การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาของรัฐบาล แน่นอนว่าราคาต่อหน่วยมีราคาถูกมาก และผู้ใช้งานก็จะมีมากเช่นกัน ส่งผลให้บ้านคุณน้ำไหลน้อย ไหลช้ามาก เนื่องจากระบบมีการจ่ายน้ำไปทั่วหมู่บ้าน หลายครัวเรือน หรือพูดง่ายๆ คือ ต้องแย่งน้ำกันใช้ ถ้าหากคุณเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ (Automatic Pump) มาไว้ใช้บ้าน ปัญหาการแย่งน้ำกับชาวบ้านนี้ จะหมดไป

    เครื่องสูบน้ำ เป็นอุปกรณ์สำคัญ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้น้ำมีแรงดันและไหลไปในระบบท่อได้ในปริมาณตามต้องการ เครื่องสูบน้ำที่ใช้ในบ้านโดยทั่วไป เรียกว่า (Home Automatic Pump) ประกอบด้วย ตัวปั้มหรือมอเตอร์ ซึ่งมีชุดการควบคุมสตาร์ท กับถังแรงดันไดอะแฟรมอัดอากาศไว้ภายใน

    หน้าที่หลักของเครื่องสูบน้ำ คือ รักษาแรงดันของน้ำ ในกรณีแรงดันน้ำเข้ามาไม่เพียงพอ หรือมีการเปิดใช้น้ำ เครื่องจะเริ่มทำงานด้วยการสร้างแรงดันสำหรับจ่ายน้ำ แต่เมื่อเปิดการใช้น้ำ เครื่องก็จะค่อยๆ ปรับแรงดันลง แล้วปั๊มก็จะหยุดการทำงาน ไม่ต้องเปิด-ปิด เครื่องให้เสียเวลาเลย เพราะเครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ

    ปัจจุบัน เครื่องสูบน้ำได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น มีการนำเอาวงจรไมโครโปรเซสเซอร์ (Micro Processor) เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการทำงานให้ดีขึ้น สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า หากไฟฟ้าดับก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ หรือในกรณีที่ท่อประปาไม่มีน้ำ เครื่องก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติเช่นกัน  ขนาดของเครื่องสูบน้ำมีตั้งแต่ 200 วัตต์ขึ้นไป สำหรับบ้านพักอาศัย ควรเลือกใช้ขนาดประมาณ 400 วัตต์ ซึ่งมีแรงจ่ายน้ำได้ประมาณ 1-2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่สำคัญต้องติดตั้งถังเก็บน้ำด้วย