โรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน น้อยมากที่ยังต้องใช้คนเพื่อควบคุมเครื่องจักรต่างๆ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแรงงานคนและขีดความสามารถที่ไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นเดียวกับเครื่องจักร จึงทำให้หลายโรงงานเริ่มนำระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้งานแทนที่คนงาน แล้วเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างไร ใช้วงจรอะไรควบคุม วันนี้ผมจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับวงจร PLC มาฝากทุกคนครับ

PLC หรือ Programmable Logic Control คือ อุปกรณ์ที่สามารถเขียนเป็นชุดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และระบบต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม แทนระบบวงจรแบบรีเลย์ ซึ่งวงจรรีเลย์มีข้อเสียตรงที่จะต้องทำการเดินสายควบคุมต่างๆ ซึ่งมีความวุ่นวาย ตรวจสอบระบบได้ยาก และมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าระบบ PLC อีกด้วย แล้ว PLC มีข้อแตกต่างกับคอมพิวเตอร์หรือไม่ บอกได้เลยว่า PLC ถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และการใช้งาน PLC ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และมีระบบตรวจสอบตัวเองจึงทำให้การบำรุงรักษาทำได้ง่าย ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีกว่าการใช้คอมพิวเตอร์แบบทั่วไป จึงทำให้ในปัจจุบันระบบ PLC ได้รับความนิยมมากในวงการอุตสาหกรรม เพราะสามารถใช้งานในการควบคุมระบบเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมได้ แทนวงจรควบคุมแบบรีเลย์ที่มีความยุ่งยากในการใช้งาน

ระบบ PLC อาจเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามาเพราะจะถูกใช้งานกับเครื่องจักรในโรงงาน และเป็นที่รู้จักกับกันเฉพาะกลุ่มคน ซึ่งถ้าเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่เคยได้ยินเลย แต่ก็นับว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมให้เรา ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันมีมากมายที่คอยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรา