ประโยช์ของตู้สาขาโทรศัพท์

  ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์กรต่างๆเริ่มใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น หากถามองค์กรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตู้สาขาโทรศัพท์ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า PBX นั้น คืออะไร อาจจะได้รับคำตอบว่า เป็นระบบที่ใช้สื่อสารกันภายในองค์กร โดยใช้หมายเลขเพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น ถ้าถามว่าตู้สาขาโทรศัพท์มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไรบ้าง คงเป็นคำถามที่ต้องขบคิดกันอยู่นานเลยทีเดียว หรืออาจมีคนบอกว่าใช้โทรเข้า-โทรออกเพียงเท่านั้น ซึ่งหากมองในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่สำหรับการติดต่อสื่อสารที่เป็นเพียงประโยชน์หลัก ตู้สาขาโทรศัพท์นั้นจะมีประโยชน์มากมายที่คุณคาดคิดไม่ถึงเลยทีเดียว เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประโยชน์นั้นมีอะไรบ้าง ทั้งในด้านตรงและทางอ้อม

  1.สมมติว่า มีองค์กรขนาดใหญ่อยู่หนึ่งองค์กร หากมีแผนกต่างๆรวมกว่า 100 แผนกขึ้นไป ก็ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ร้อยเบอร์โทร ค่าบริการรายเดือนละ 100 บาท ใน 1 เดือน องค์กรนั้นจะเสียค่าโทรศัพท์มากกว่า 10,000 บาท ตกปีละแสนกว่าบาททีเดียวเชียว นั่นหมายความว่าถ้าองค์กรนี้มีการทำงาน 10 ปี ก็จะแบกภาระค่าใช้จ่ายนี้หลายล้านบาทถือว่าเยอะเหมือนกัน แต่ในกรณีเดียวกันหากเปลี่ยนมาใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ องค์กรนั้นจะมีเบอร์ติดต่อเพียง 1 เบอร์เท่านั้น ก็สามารถเชื่อต่อไปยังแผนกต่างๆได้โดยการตั้งค่าเบอร์ต่อ หรือ Extension

  2.การใช้บริการจากตู้สาขาโทรศัพท์ ทำให้ค่าใช้จ่ายภายในองค์กรลดน้อยลง เพราะมีเพียงเบอร์เดียวจึงไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ สามารถนำค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาทำประโยชน์ด้านต่างๆขององค์กรได้

  3.สามารถใช้กับแฟกซ์ เสียง หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆได้ทั่วโลกโดยใช้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น ทำให้ไม่พลาดทุกการสื่อสาร และมีความสะดวกในการใช้ทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์กร

  4.สร้างความสะดวกต่อต้นสายที่โทรจากภายนอก เพราะไม่ต้องใช้เบอร์โทรมากมายในองค์กร เมื่อต้นสายต้องการติดต่อองค์กรนั้นก็เพียงกดเบอร์และเบอร์ต่อที่ถูกตั้งค่าไว้ตามแผนกต่างๆ

  5.ใช้สายแลน LAN หรือหากไม่มีสายแลน ก็สามารถใช้ Wireless LAN ในการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ได้ ทำให้ไม่ต้องยุ่งยากเดินคู่สายโทรศัพท์ใหม่และลดการดูแลรักษาคู่สายโทรศัพท์

  6.เกิดการขยายสาขาได้ง่าย เพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆให้ยุ่งยากและมีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตั้ง ใช้งานง่าย

  เมื่อรู้ถึงประโยชน์ต่างๆของตู้สาขาโทรศัพท์แล้วว่ามีผลดีต่อองค์กรในด้านไหนบ้างแล้วนั้น การใช้บริการตู้สาขาโทรศัพท์ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธี ถูกจุดประสงค์ด้วย ไม่นำมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร และเป็นการไม่เบียดเบียนพนักงานคนอื่นที่ต้องการใช้โทรศัพท์ติดต่อยังแผนกต่างๆ สิ่งที่สำคัญคือการช่วยกันดูแลรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ให้เกิดการใช้งานได้ยาวนานขึ้น