พัดลมไอน้ำเป็นพัดลมที่มีหลักการทำงานโดยอาศัยการระเหยของน้ำ แล้วถูกพ่นออกมาจับกับความร้อนในอากาศ ทำให้อุณหภูมิโดยรอบเย็นลง นอกจากนี้ยังช่วยในการลดฝุ่น กลิ่น และควัน ได้เป็นอย่างดี สำหรับข้อดีและข้อเสียในการเลือกใช้พัดลมไอน้ำนั้นพอจะสรุปได้ดังนี้

ข้อดีของพัดลมไอน้ำ

– สามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องหรือโดยรอบได้ถึง 10 องศาเซลเซียส กันเลยทีเดียว จึงให้ลมเย็นสบายแบบธรรมชาติ

– ติดตั้งง่าย สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่บางแบบก็เลือกติดตั้งแบบถาวรได้ด้วยเช่นกัน

– ช่วยลดฝุ่น กลิ่น และควัน ได้

– ไม่กินกระแสไฟฟ้ามากเหมือนการใช้เครื่องปรับอากาศ

– ช่วยทำให้อุณหภูมิลดลงและเย็นกว่าการใช้พัดลมทั่วไป

ข้อเสียของพัดลมไอน้ำ

– มีความชื้นสูง จึงไม่ค่อยเหมาะสำหรับห้องที่ปิดทึบหรือใช้ภายในอาคาร แต่จะเหมาะกับห้องที่เปิดโล่งหรือบริเวณด้านนอกตัวอาคารมากกว่า

– ความเย็นไปได้ไม่ไกลมาก ต้องวางไว้ใกล้ๆ ตัว

– ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพราะไอน้ำจะถูกพัดเข้าไปในร่างกายมากขึ้น จึงอาจส่งผลต่อปอดได้

– มีราคาสูงกว่าพัดลมทั่วไป และให้ความเย็นน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศ

– ต้องหมั่นตรวจสอบและเติมน้ำบริเวณถังเก็บน้ำ และต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

– ความชื้นของไอน้ำยังอาจทำให้รู้สึกเหนียวตัว จึงเหมาะสำหรับใช้ในช่วงฤดูร้อนมากกว่าฤดูอื่น เพราะมีจะความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง

ทั้งหมดเป็นข้อดีและข้อเสียของการเลือกใช้พัดลมไอน้ำ