เต้ารับคืออุปกรณ์ไฟฟ้าไว้สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้กระแสไฟสามารถไหลผ่านไปได้ ดังนั้นก่อนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือทำการปลูกบ้าน จะต้องมีจุดสำหรับการติดตั้งเต้ารับไว้ และเมื่อเวลาผ่านไปเต้ารับอาจเกิดการชำรุดเสียหาย เราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า สำหรับวิธีการเปลี่ยนจริงๆ แล้วควรทำโดยช่างที่มีความชำนาญ และมีความรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะ สำหรับวิธีการเบื้องต้นจะมีดังนี้

1. ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับ จากนั้นทำการปิดสวิตซ์ไฟโดยการลดเบรกเกอร์ให้อยู่ในตำแหน่ง OFF ถ้าที่บ้านยังใช้เป็นคัทเอ๊าท์ให้ให้ยกคัทเอ๊าท์ขึ้น

2. ถอดฝาครอบด้านนอกออก จากนั้นใช้ไขขวงทำการคลายสกรูน๊อตเพื่อนำฝาด้านในออกมา เต้ารับจะติดออกมาด้วย

3. ใช้ไขควงคลายสกรูน๊อตที่ยึดอยู่กับสายไฟออก จากนั้นให้ทำการดึงสายไฟออกมา

4. นำเต้ารับตัวใหม่มาใส่ ต่อสายไฟและเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ใส่กลับเข้าไปในที่เดิมทำการไขสกรูน๊อตให้แน่น เป็นอันเสร็จ

5. ดันเบรกเกอร์ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่ง ON ถ้าเป็นคัทเอ๊าท์ให้ยกลง จากนั้นให้ทำการทดสอบ โดยอาจลองใช้ไขควงเช็คไฟทำการแตะที่บริเวณช่องเต้ารับว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ ถ้ามีก็สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาทดลองเสียบปลั๊กแล้วเปิดใช้งานกันได้เลย

สำหรับการเปลี่ยนเต้ารับนั้น ถ้าคุณไม่มีความรู้หรือไม่มีความชำนาญในด้านนี้ ควรเลือกใช้บริการจากช่างไฟฟ้าจะดีกว่า เพื่อให้คุณสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และไม่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เกิดความเสียหาย ระมัดระวังกันซักนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัว