เต้ารับและเต้าเสียบจัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภท เพราะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกระแสไฟฟ้าให้เข้าไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มักจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วยถ้าเราใช้อย่างไม่ถูกวิธี หรือใช้ด้วยความประมาท ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก มาลองดูวิธีการใช้เต้าเสียบและเต้ารับที่ถูกวิธีกันดีกว่า

1. ก่อนใช้เต้าเสียบและเต้ารับทุกครั้งควรดูว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ เช่น ไม่มีรอยแตกร้าว หรือรอยไหม้ เป็นต้น

2. ในขณะเสียบเต้าเสียบลงไปในช่องของเต้ารับเรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ทั้งสองชนิดจะต้องแน่นสนิทกันได้อย่างพอดี ไม่หลวมจนเกินไป หรือมีลักษณะเสียบไม่สนิทเต้าเสียบห้อยย้อยลงมา ถึงแม้จะเล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นอันตรายอยู่ดี ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะถ้าเต้ารับหลวมก็ไม่ควรทำการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งาน เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ เนื่องจากได้รับกระแสไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

3. ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท เสียบเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน เพราะอาจจะเกินความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และอาจจะทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นได้

4. ถ้าเลิกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับ วิธีการดึงให้จับที่เต้าเสียบแล้วทำการดึงออก ไม่ควรดึงจากสายไฟเพราะบางครั้งนอกจากจะดึงไม่ออกแล้วอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้

5. ไม่ควรดึงเต้าเสียบออกจากเต้ารับโดยที่ยังไม่ทำการปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะอาจจะมีผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้

ใช้ให้ถูกวิธีนอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย