1. เสียบสายแลน เข้ากับ Linksys E1700 ตามรูป

2. เปิด browser ใส่ 192.168.1.1 แล้วใส่ username : admin และ password : admin

3. คลิกที่แทป Wireless แล้วใส่ชื่อไวไฟ

4. คลิ๊กแทป Wireless Security แล้วใส่ พาสเวิร์ดสำหรับไวไฟ

5. เปลี่ยน IP Address แล้ว คล๊ก Disable ที่ DHCP Server ทำการ Save ก็เสร็จสิ้น