เชื่อมต่อไวไฟ

เลือก เชื่อม edimax.setup

เปิดเว็บบราวเซอร์ เช่น chrome หรือ Firefox แล้วพิมพ์ edimax.setup

 

 

คลิ๊กที่ Change to difference mode

เชื่อมสายแลนจาก เราเตอร์เข้า edimax ที่พอร์ตที่ 1

เมื่อเชื่อมแล้วก็จะมีสัญญาณเชื่อมต่อแล้ว

ติ๊กถูกว่าจะเอาความถี่ไหนบ้าง แนะนำ ติ๊กทั้งสอง 2.4 GHz และ 5 GHz

ใส่ชื่อ ไวไฟ และ ระหัสผ่านทั้งสองคลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz

ตรวจสอบและคลิ๊ก Next

เรียบร้อยครับ