ภายในบ้านส่วนใหญ่มักจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด ทำให้ต้องมีปลั๊กไฟเพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นกับกระแสไฟฟ้า จึงหลีกเลียงไม่ได้ที่เราต้องทำการติดตั้งปลั๊ก แต่ในบ้านที่มีเด็กเล็กๆ อาศัยอยู่ด้วย ควรระมัดระวังการติดตั้งกันเป็นพิเศษ เพราะความไร้เดียงสาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กๆ ก็มักจะทำให้เขาเกิดไฟฟ้าดูดได้ง่าย เด็กเล็กบางคนเวลาเห็นช่องอะไรสักอย่างด้วยอยู่ในวัยเรียนรู้มักจะชอบเอานิ้วมือเข้าไปแหย่ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นทางที่ดีเราควรจะติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าให้มีลักษณะดังนี้

1. ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่สูงกว่ามือเด็กจะเอื้อมถึง จะเป็นช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ดีที่สุด การติดตั้งไว้ในระดับสูงกว่าพื้นมากกว่า 1 เมตร ยังปลอดภัยในช่วงเกิดปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

2. ปลั๊กที่ติดตั้งไว้ต่ำๆ หรือที่อยู่สูงกว่าพื้นไม่เกิน 50 เซนติเมตร ควรหาที่สำหรับอุดรูปลั๊กป้องกันไว้ นอกจากนี้ปลั๊กที่อยู่ต่ำในขณะที่ใช้งานหรือเสียบสายไฟอยู่ก็ควรมีตัวล็อคเพื่อป้องกันการดึงสายออกจากเต้ารับด้วยเช่นกัน

3. ปลั๊กหรือเต้ารับทุกตัวควรมีการต่อสายดินไว้ หากเราไม่ระวังแล้วเด็กมาเล่นไฟฟ้าที่ลัดวงจรกระแสไฟจะไหลลงดินก่อนที่เข้าสู่ร่างกายของเด็ก

4. ภายในบ้านหรืออาคารต่างๆ ควรทำการติดตั้งเบรกเกอร์หรือเซฟทีคัท เพื่อช่วยตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทราบกันแบบนี้แล้วบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆ อยู่ควรใส่ใจดูแล เพราะอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ