ระดับความสูงของปลั๊กไฟ

0
933

ปลั๊ก-สวิตช์ไฟ ในห้องควรจะสูงสักเท่าไร

  1. โดยปรกติจะมีระดับวางปลั๊กและสวิตช์ไฟไว้ โดยมาตรฐาน 2 ระดับ คือ
    ระดับ + 0.30 หรือ 30 เซนติเมตรจากพื้นห้อง ซึ่งจะเป็นระดับปลั๊กไฟที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ตั้งพื้น อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเยอะ หรือวางใกล้เคียงกับระดับนี้ เช่น พัดลม เครื่องดูดฝุ่น TV และเตาไมโครเวฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ระดับต่ำ
  2. ระดับ + 1.10 หรือ 110 เซนติเมตรจากพื้นห้อง เป็นระดับสวิตช์ไฟที่สะดวกต่อการปิด เปิด ปลอดภัย