ตัดไฟได้ด้วย Cut-out

0
228

มีข่าวเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้าน อาคาร โรงเรียน หรือสำนักงาน ทำให้ได้รับอันตรายที่อาจจะถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบ้านใกล้เรือนเคียงต้องคอยเดือดร้อนไปด้วย สาเหตุหลักอาจเกิดจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ไม่มีความปลอดภัยมากพอ หรือการใช้งานของ Cut-out ที่ล้าสมัยหรือทนกระแสไฟฟ้าได้ต่ำเกินไป ดังนั้น เราควรเลือกใช้ตัว Cut-out เหมาะสมกับการใช้งานจะดีที่สุด
สวิทซ์ตัดตอน (Cut-out) หรือสะพานไฟ ทำหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟฟ้าและในบางประเภทสามารถเป็นอุปกรณ์ป้องกันความบกพร่องในการทำงานของระบบไฟในวงจรได้ สะพานไฟที่ใช้ในฟาร์ม หรืออาคารบ้านเรือนจะติดตั้งบนแผงควบคุมระบบไฟฟ้า หรือบางลักษณะงานอาจจะใช้สำหรับการควบคุมวงจรกำลัง เช่น ปั๊มน้ำ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น ฯลฯ สวิทซ์ตัดตอนมีหลายประเภท สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ ดังนี้


สวิทซ์ตัดตอนแบบธรรมดา ทำด้วยกระเบื้องเคลือบ ภายในติดตั้งฟิวส์ก้ามปูหรือฟิวส์เส้นลวดเพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าบกพร่องหรอลัดวงจร การทำงานโดยใช้วิธีการยกขึ้น-ยกลง


สวิทซ์ตัดตอนแบบกึ่งอัตโนมัติ โครงสร้างทำด้วยกระเบื้องเคลือบมีฝาปิดพลาสติกแข็งครอบ ภายในมีวงจรควบคุม มีปุ่มกดทำให้ต่อวงจรไฟฟ้าได้ กรณีไฟฟ้าลัดวงจรปุ่มจะถูกดันขึ้นโดยอัตโนมัติ


สวิทซ์ตัดตอนแบบอัตโนมัติ โครงสร้างภายในประกอบด้วย วงจรอิเลคทรอนิกส์ ควบคุมการทำงานที่เรียกว่า เซอร์กิต (Circuit) มีหลายลักษณะให้เลือกใช้งาน เช่น เบรกเกอร เซอร์กิตเบรกเกอร์ ปัจจจุบันเป็นที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด เพราะระบบการทำงาน มีความปลอดภัยมากที่สุด กรณีเกิดความบกพร่องของระบบไฟฟ้าการทำงานโดยวิธีการโยกปุ่ม ON เพื่อต่อวงจรและ OFF เพื่อตัดวงจร