USB 3.0 คือ อะไร

0
321
USB 3
USB 3

USB หรือ Universal Serial Bus มีต้นกำเนิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ซึ่งช่วงนั้น USB ได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ สมาคมหรือบริษัทไม่ว่าจะเป็น Intel, Compaq, หรือ Microsoft จนได้มาเป็นสายการเชื่อมสากลที่มีชื่อว่า USB 1.1 ที่ทุกสื่อยอมรับเมื่อปี ค.ศ. 1998 หลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนกลายเป็น USB 3.0 ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน วิธีการแยกแยะตัว USB 3.0 ออกจาก USB รุ่นเก่า ๆ คือ พอร์ตของ USB 3.0 จะเป็นสีฟ้า และหัวต่อจะมีสัญลักษณ์ SS อยู่ ในด้านความเร็วของการโอนถ่ายข้อมูลของ USB 3.0 นั้น มีโหมดการถ่ายโอนข้อมูลแบบใหม่ที่เรียกว่า SuperSpeed ซึ่งสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 5 Gbp ต่อวินาที ซึ่งมากกว่า USB 2.0 ที่ทำความเร็วได้เพียงแค่ 480 Mbp ต่อวินาทีเท่านั้น ซึ่งหากเทียบกันแล้ว USB 3.0 นั้นมีความเร็วที่มากกว่าถึง 10 เท่าเลยทีเดียว นอกจากนี้ USB 3.0 ยังเพิ่มช่องทางในการถ่ายโอนข้อมูล โดยได้แยกเส้นทางในการส่งและรับข้อมูลออกจากกัน ทำให้สามารถส่ง และรับข้อมูลในขณะเดียวกันได้ ซึ่งแตกต่างจาก USB 2.0 ที่ใช้เส้นทางเดียวในการส่งและรับข้อมูล USB 3.0 นั้น ยังมีระบบจัดการอุปกรณ์แบบใหม่ที่ลดการใช้พลังงาน และลดการถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น โน้ตบุ๊กที่เชื่อมต่อกับแฟลชไดร์ฟ, สมาร์ทโฟน และเครื่องพิมพ์ผ่านพอร์ต USB 3.0 เมื่ออุปกรณ์ชิ้นไหนไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูลในช่วงเวลาใด ๆ ก็จะสามารถปิดตัวเองเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้ อีกทั้งการจัดการอุปกรณ์รูปแบบใหม่นี้ ยังช่วยลดการสื่อสารข้อมูลที่ไม่จำเป็นลง เอื้อให้ถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้น และคุณสมบัติที่สำคัญอีกประการของ USB 3.0 คือ รองรับการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น เช่น การถ่ายโอนไฟล์วิดีโอ Full HD เป็นต้น