Repeater หรือ รีพีทเตอร์ คืออะไร

repeater
repeater

Repeater หรือ รีพีทเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่เพิ่มความแรงของสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งและรับในระยะไกลขึ้น โดยไม่สูญเสียคุณภาพ อุปกรณ์เหล่านี้มักใช้กับระบบเครือข่ายเพื่อช่วยให้พื้นที่ที่ทำงานระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายเข้าถึงปลายทางได้ไกลออกไป

ทำความเข้าใจรีพีทเตอร์

 • Repeater เป็นอุปกรณ์ที่รับสัญญาณและส่งสัญญาณใหม่หลังจากขยายสัญญาณ อาจมีหรือไม่มีการแปลงความถี่ก่อนการส่งสัญญาณใหม่ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้
 • มักจะประกอบด้วย ตัวรับสัญญาณ เครื่องขยาย เครื่องแปลงความถี่และตัวส่งสัญญาณ
 • ในบางระบบ repeater ยังทำการแปลงอัตรารับส่งข้อมูลก่อนที่จะส่งสัญญาณใหม่
 • Repeater ใช้สำหรับสื่อแบบใช้สาย (เช่น repeater สายโทรศัพท์, repeater เคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเป็นต้น)
 • รวมถึงสื่อไร้สาย (เช่น repeater Wi-Fi, repeater ไมโครเวฟ, repeater LTE, repeater ดาวเทียม ฯลฯ )

** หลายคนอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Repeater ว่าไม่มีสายแต่จริงๆแล้วมีทั้งสองแบบ คือ มีสายและไม่มีสาย หน้าที่หลักของเขาคือ การทบทวนสัญญาณ ทำซ้ำและการขยายสัญญาณ

ในการสื่อสารโทรคมนาคม Repeater เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รับสัญญาณและส่งสัญญาณซ้ำ สัญญาณที่ถูกทวนซ้ำนี้ถูกใช้เพื่อยืดระยะการส่งสัญญาณเพื่อให้สัญญาณสามารถครอบคลุมระยะทางที่ไกลขึ้น หรือ รับสัญญาณที่ด้านอื่นเมื่อมีสิ่งกีดขวาง เครื่องรีพีทเตอร์บางประเภทสัญญาณที่ส่งจะเหมือนกัน แต่เปลี่ยนวิธีที่ส่งสัญญาณ เช่น ความถี่อื่น หรือ อัตรารับส่งข้อมูล

Repeater มีหลายแบบ

 • Repeater ในโทรศัพท์เป็นเครื่องขยายเสียงในสายโทรศัพท์
 • Repeater แสงเป็นวงจร optoelectronic ที่ขยายลำแสงในสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 • ตัวกระจายคลื่นวิทยุ เป็นตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณวิทยุที่ส่งสัญญาณวิทยุอีกครั้ง
 • Repeater สำหรับระบบเครือข่าย
 • Repeater สำหรับกล้องวงจรปิด
 • Repeater สำหรับไวไฟ
 • อื่นๆ

ทำไมจึงต้องใช้รีพีทเตอร์

เมื่อสัญญาณที่มีข้อมูลส่งผ่านช่องทางการสื่อสารสัญญาณจะลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการสูญเสียพลังงาน ตัวอย่าง เช่น:

สัญญาณไวไฟ เมื่อการส่งสัญญาณของไวไฟมาได้ระยะนึงสัญญาณจะอ่อนลงและไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ต้องขยายสัญญาณด้ว repeater ที่เพิ่มช่วงและความแรงของสัญญาณ Wi-Fi เรียกว่าช่วง extender หรือ repeater ไร้สาย ตัวขยายระยะไกลนั้นมีประโยชน์ในอาคารสำนักงาน โรงเรียนและคลังสินค้าซึ่งเราเตอร์ไร้สายตัวเดียวไม่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ของอาคารได้

Repeater ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

repeater  เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่รับและส่งสัญญาณไร้สายขาเข้าใหม่อีกครั้งและทำการขยายสัญญาณนั้นอีกรอบ เพื่อให้พื้นที่สัญญารไปไม่ถึงสามารถใช้งานไวไฟได้ ซี่งรีพีทเตอร์จะรับสัญญาณแบบไร้สายจากตัวเราเตอร์หรือตัวส่งอื่นๆ เสร็จแล้วนำมาทบทวนและขยายไปยังพื้นที่ที่ไกลขึ้น

รีพีทเตอร์ทำงานอย่างไร?

รีพีทเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับ physical layer ใน OS model มีหน้าที่สำหรับช่วยขยายเขตการติดต่อในเครือข่ายวิทยุโดยทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณอ่อนที่เข้ามา และทำการส่งออกด้วยกำลังที่สูงขึ้นให้ไกลออกไปมาก โดยปกติแล้วในระบบรีพีทเตอร์ VHF วิทยุสมัครเล่นจะมีความถี่ต่ำอยู่ที่ 600 khz และถือเป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ เพื่อให้ไฟฟ้าที่รับส่งภายใน Network สายแลนสามารถส่งไก่ได้มากขึ้น ใช้เฉพาะในกรณีที่ต้องการต่อสายแลนให้ไกลเกินมาตรฐานกว่าปกติ ถือเป็นตัวกลางในการประสานงานและเชื่อมต่อโครงข่ายระบบได้เป็นอย่างดี

ข้อจำกัดของ Repeater นั้นก็มีอยู่บ้าง คือ ไม่สามารถทำงานในระดับต่ำจนเกินไป รู้เพียงแค่ว่าถ้ามีสัญญาณเข้ามาจากฝั่งไหนก็มีหน้าที่ส่งออกสัญญาณไปให้อีกฝั่งนึงเสมอ ไม่สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เพราะฉะนั้นแล้วรีพีทเตอร์จึงไม่ได้มีหน้าที่จัดการจราจรหรือลดปริมาณที่ส่งมาบนเครือข่ายแลนได้เลย

ปัจจุบันนี้ได้นำเทคโนโลยี Repeater อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณเคเบิ้ลนำมาใช้กับเทคโนโลยี เครือข่ายแลนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น บริดจ์ ฮับ เกตเวย์ หรือเร้าเตอร์ก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความสามารถของ repeater ด้วยกันทั้งนั้น ตัวอย่างเช่น wifi repeater ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณไวไฟมาก่อน ทวนสัญญาณ แล้วกระจายไปอีกที่ เหมือนเวลาเราอยู่ไกลจากไวไฟ ตัวนี้มันก็จะไปรับสัญญาณกลางทางแล้วมากระจายต่อเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลมากยิ่งขึ้น โดยRepeater ถือเป็นอุปกรณ์ ทำงานง่าย และมีราคาประหยัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีขีดความสามารถการรับส่งสัญญาณได้ไม่เกิน 600 ฟุต