Repeater หรือรีพีทเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับ physical layer ใน OS model มีหน้าที่สำหรับช่วยขยายเขตการติดต่อในเครือข่ายวิทยุโดยทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณอ่อนที่เข้ามา และทำการส่งออกด้วยกำลังที่สูงขึ้นให้ไกลออกไปมาก โดยปกติแล้วในระบบรีพีทเตอร์ VHF วิทยุสมัครเล่นจะมีความถี่ต่ำอยู่ที่ 600 khz และถือเป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ เพื่อให้ไฟฟ้าที่รับส่งภายใน Network สายแลนสามารถส่งไก่ได้มากขึ้น ใช้เฉพาะในกรณีที่ต้องการต่อสายแลนให้ไกลเกินมาตรฐานกว่าปกติ ถือเป็นตัวกลางในการประสานงานและเชื่อมต่อโครงข่ายระบบได้เป็นอย่างดี ข้อจำกัดของ Repeater นั้นก็มีอยู่บ้างคือไม่สามารถทำงานในระดับต่ำจนเกินไป รู้เพียงแค่ว่าถ้ามีสัญญาณเข้ามาจากฝั่งไหนก็มีหน้าที่ส่งออกสัญญาณไปให้อีกฝั่งนึงเสมอ ไม่สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เพราะฉะนั้นแล้วรีพีทเตอร์จึงไม่ได้มีหน้าที่จัดการจราจรหรือลดปริมาณที่ส่งมาบนเครือข่ายแลนได้เลย ปัจจุบันนี้ได้นำเทคโนโลยี Repeater อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณเคเบิ้ลนำมาใช้กับเทคโนโลยี เครือข่ายแลนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น บริดจ์ ฮับ เกตเวย์ หรือเร้าเตอร์ก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีความสามารถของ repeater ด้วยกันทั้งนั้น ตัวอย่างเช่น wifi repeater ทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณไวไฟมาก่อน ทวนสัญญาณ แล้วกระจายไปอีกที่ เหมือนเวลาเราอยู่ไกลจากไวไฟ ตัวนี้มันก็จะไปรับสัญญาณกลางทางแล้วมากระจายต่อเพื่อให้ได้ระยะที่ไกลมากยิ่งขึ้น โดยRepeater ถือเป็นอุปกรณ์ ทำงานง่าย และมีราคาประหยัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีขีดความสามารถการรับส่งสัญญาณได้ไม่เกิน 600 ฟุต