1. เปิดหน้า kaspersky ขึ้นมา
  2. เข้า Settings

3. เข้าไปที่ Firewall

 

คลิ๊กขวาที่ Local network or Trusted network เลือก Trusted network

 

หมายเหตุ ถ้าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าก็หา filewall และ Local network