Firewall คืออะไร

0
405

หนึ่งในกำแพงที่สร้างความปลอดภัยหรือรั้วรอบขอบชิดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกว่า Firewall วันนี้เราจะทำความรู้จักกับกำแพงอันแข็งแกร่งและประโยชน์ของเจ้า Firewall พร้อม ๆ กัน

Firewall คือระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ภายในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรวมทั้งเครือข่าย LAN มีหน้าที่ปกปิดป้องกันไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ที่ประสงค์ร้าย หรือจะการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย โดยปัจจุบันนี้ Firewall ได้ถูกพัฒนาเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มากมายให้เลือกใช้

คุณสมบัติของ Firewall ยังทำหน้าที่ access control ควบคุมระดับการเข้าถึงและการรับส่งข้อมูล นอกจากนั้นยังมี Rule Base หรือข้อกำหนดในการควบคุมข้อมูลภายในระบบเครือข่าย และสุดท้ายคุณสมบัติของ Firewall คือทำหน้าที่ป้องกันข้อมูลที่รับส่งภายในการสื่อสารในระบบเครือข่าย หรือที่เราเรียกกันว่า Package นั่นเอง

การติดตั้ง Firewall นั้น เดิมทีจะเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ต่อมาการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้มีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ ในรูปแบบขององค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลต่อโอกาสในการเจอผู้ประสงค์ร้าย ที่เข้ามาทำการลักลอบ สืบค้น หรือขโมยข้อมูลลับ ตลอดจนแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์โดยใช้ช่องทางจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งหมดนี้จึงทำให้ในปัจจุบัน ต้องมีกำแพง Firewall ที่ทำหน้าที่ป้องกันระบบเครือข่ายและการรุกรานจากการบุกรุกและรุกรานของผู้ที่ไม่รับอนุญาต เพื่อรักษาประสิทธิภาพและผลประโยชน์ต่อหน่วยงานของคุณอย่างปลอดภัย

ดังนั้นแล้วการป้องกันองค์กรและป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการได้รับความเสียหายโดยไม่คาดคิดเป็นสิ่งที่ดี และเป็นหน้าที่จำเป็นของทุกกลุ่มบุคคลองค์กร ทุกเว็บไซต์ ก่อนที่จะเกิดสิ่งเลวร้าย ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด