Firewall คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร

0
388
Professional SEO services

เชื่อกันว่าในปัจจุบันนี้แทบจะทุกบ้านนั้นมีคอมพิวเตอร์ใช้ และแทบจะทุกคนในครอบครัวต้องใช้งานอินเตอร์ในการถึงเว็บไซต์ต่างๆ แต่ในปัจจุบันนี้ความปลอดภัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในโลกของอินเทอร์เน็ตนั้นมีผู้ไม่หวังดีมากมายต้องการที่จะรู้ข้อมูลส่วนตัวของเรา ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นมานั้นเรียกว่า Firewall
Firewall หรืออ่านว่า ไฟร์วอลล์ ถ้าเรียกภาษาให้เข้าใจงานมันคือเปรียบเสมือนกำแพงบ้านหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่จะคอยคัดกรองสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเข้าใจบริการกันอยู่ทุกวัน เมื่อเราทราบแล้วว่า Firewall คืออะไร ลักษณะการทำงานเป็นแบบไหน ต่อมาเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของเจ้าตัว Firewall กัน ประโยชน์ของ Firewall ก็คือ ป้องกันว่าข้อมูลที่จะส่งผ่านนั้นไปยังที่ต่างๆนั้นมีความปลอดภัย หากไม่ผ่านกฎเพียงข้อเดียว Firewall ก็จะไม่ให้ผ่านเข้าไปเลย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานเองด้วย ถ้าหากข้อมูลไม่ปลอดภัยแต่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ Firewall ก็จะปล่อยเข้ามา
ทุกวันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นมีอิสระในการใช้บริการและเข้าเว็บต่างๆจนลืมไปว่า บนโลกออนไลน์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยนี้มีพวกไม่หวังดีเยอะแยะมากมายที่คอยจะฉกฉวยโอกาสจากเราได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราควรที่จะต้องสร้างกำแพงเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองไว้บ้าง