ในกรณ๊ที่คอมพิวเตอร์ไม่จำวันที่ ให้ทำการเปลี่ยนถ่าน Bios ดูว่าจะหายหรือเปล่า

ถ้าไม่หายอาจต้องส่งเมนบอร์ดซ่อม แต่ส่วนมากก็จะเป็นที่ถ่านไบออสนั่นแหละครับ