9 รูปแบบ มัลแวร์จอมจุ้น

0
219

Malware เป็นคำเรียกอย่างย่อของ Malicious Software หมายถึง ซอฟต์แวร์ใดๆที่ถูกสร้างมาเพื่อขโมยข้อมูลหรือลักลอบเข้าถึงระบบ รวมถึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆได้รับผลกระทบเชิงลบ

เราอาจแยกแยะมัลแวร์ออกได้ 9 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  • Adware

เป็นมัลแวร์ที่เมื่อติดตั้งแล้ว มักมีโฆษณาแฝงอยู่ด้วย หรือบางครั้งก็เนียนเรียกเปิดหน้าเว็บ(โฆษณา)เอง โดยผู้ใช้ไม่ได้คลิก มัลแวร์รูปแบบนี้ส่วนใหญ่มักฟรี แต่มีแฝงโฆษณามาด้วย

  • Bot

ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานแบบอัตโนมัติ อาจเรียกชื่อต่างกันไป อาทิ Botnets ใช้เพื่อการโจมตีคอมพิวเตอร์เครื่องแบบ DDoS, SpamBot เพื่อใช้สำหรับการส่งซ้ำๆ หรือไร้ประโยชน์ เป็นต้น

  • Bug

เป็นมัลแวร์ที่ลักลอบโจมตีระบบ โดยอาศัยช่องโหว่ของโปรแกรม หรือความผิดพลาดของโปรแกรมเมอร์ รวมถึงผู้ใช้งานทั่วไป

  • Ransomware

มัลแวร์ที่ลักลอบเข้ารหัส ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดไฟล์ต่างๆได้ หากต้องการใช้งาน ก็ต้องจ่ายเงินค่าไถ่ให้ผู้ปล่อยมัลแวร์ เพื่อถอดรหัสไฟล์เหล่านั้น

  • Rootkit

เป็นการควบคุมหรือเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกติดตั้งมัลแวร์รูปแบบนี้ได้จากระยะไกล มีคุณสมบัติเด่นด้านการซ่อนตัว ทำให้การตรวจจับหรือลบทำลายเป็นไปได้ยาก

  • Spyware

จะทำการเก็บข้อมูลต่างๆ แล้วส่งไปยังผู้ปล่อยฯ ตัวอย่างการทำงาน อาทิ เก็บข้อมูลจากคีย์บอร์ดที่ผู้ใช้พิมพ์ หรืออาจจับภาพหน้าจอไปพร้อมๆกันด้วย โดยผู้ใช้ไม่รู้ตัว

  • Trojan Horse

มักหลอกให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดมาใช้งาน แต่นั่นคือโอกาสให้ hacker เข้ามาควบคุม หรือขโมยข้อมูลจากเครื่องที่ติดตั้งมัลแวร์นี้ได้

  • Virus

สามารถทำสำเนาตัวเองให้กระจายไปยังเครื่องอื่นๆ โดยผ่านไฟล์ประเภทต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบหลายอย่าง เช่น ถูกขโมยข้อมูล ทำให้เครื่องช้า อืด หรือหยุดทำงานไปเลย

  • Worm

เป็นมัลแวร์ที่พบได้ง่ายที่สุด มักแพร่กระจายผ่านระบบเน็ตเวิร์คหรืออินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ โดยอาศัยช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ