เมาส์ปากกา มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น กราฟิกส์แท็บเล็ต, แท็บเล็ต, หรือ ดิจิไทเซอร์ เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้เราได้ความรู้สึกราวกับวาดเขียนลงบนกระดาษจริง ๆ โดยอุปกรณ์ชนิดนี้ประกอบไปด้วยแผ่นกระดาน, ปากกา, และสายเชื่อมต่อ USB โดยการใช้งานนั้น เราเพียงใช้ปากกาวาดเขียนลงบนแผ่นกระดานเหมือนกับการที่เราวาดรูปลงบนแผ่นกระดาษปกติ ซึ่งเหมาะกับการใช้ร่วมกับโปรแกรมสร้างงานกราฟิกประเภทต่าง ๆ เช่น Adobe Photoshop, Clip Studio Paint, หรือ Autodesk SketchBook เป็นต้น

เมาส์ปากกานั้นมีหลากหลายยี่ห้อ และหลากหลายรูปแบบ แต่มีลักษณะที่ต่างกันใหญ่ ๆ อยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ เมาส์ปากกาแบบที่ใช้ร่วมกับกระดานธรรมดา และ เมาส์ปากกาแบบที่ใช้ร่วมกับกระดานที่มีหน้าจออยู่ในตัว ซึ่งความรู้สึกของการใช้เมาส์ปากกาทั้งสองรูปแบบนั้นมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้เมาส์ปากกาแบบที่ใช้ร่วมกับกระดานธรรมดาที่ไม่มีจออยู่ในตัวนั้น ตาของผู้ใช้จะต้องมองอยู่ที่คอมพิวเตอร์ โดยตำแหน่งของหัวปากกาก็คือเคอร์เซอร์ ซึ่งผู้ที่ใช้งานครั้งแรก อาจจะรู้สึกแปลก ๆ และไม่คุ้นชินมากนัก แต่พอวาดเขียนไปบ่อย ๆ ก็จะรู้สึกชินไปเอง ต่างกับเมาส์ปากกาแบบที่ใช้ร่วมกับกระดานที่มีหน้าจอในตัว การวาดเขียนนั้นเป็นแบบที่เราวาดเขียนลงบนกระดาษปกติจริง ๆ ตาสามารถมองไปที่ปลายปากกาได้เลย อีกทั้งเวลาอยากจะเอียงกระดานเพื่อให้วาดถนัดมือนั้นก็ย่อมทำได้ ซึ่งต่างจากการใช้เมาส์ปากกาแบบที่ใช้ร่วมกับกระดานธรรมดาที่ไม่มีจออยู่ในตัว การเอียงภาพเพื่อให้วาดถนัดมือต้องเอียงในโปรแกรม ไม่สามารถเอียงที่ตัวกระดานได้ ซึ่งนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น และสำหรับเรื่องของราคานั้น เมาส์ปากกาแบบที่ใช้ร่วมกับกระดานธรรมดาถือว่ามีราคาที่ถูก หากเทียบกับราคาของเมาส์ปากกาแบบที่ใช้ร่วมกับกระดานที่มีหน้าจออยู่ในตัว