UPS คืออะไร?

UPS ย่อมาจาก “Uninterruptible power supply” เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมใช้ในการจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ เสียหาย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ไฟตก ไฟกระจาก หรือไฟเกิน เป็นต้น เอาง่ายๆ UPS ก็คือแบตเตอรี่ที่ประกอบกันหลายๆ ก้อนนั้นเอง โดยพลังงานที่ UPS จ่ายแก่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น จะใช้ได้นาน หรือสั้นนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุก เป็นต้น

อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าอย่าง UPS จะมีขนาดในเก็บพลังงานไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าเพียงพอกับจำนวนเวลาที่ต้องการสำรองไฟฟ้าหรือไม่

หลักการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS

เครื่องสำรองไฟฟ้าจะรับไฟฟ้า เช่น 220 โวลต์ หรืออื่น ๆ เป็นต้น แล้วจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายไปยังคอมพิวเตอร์ พร้อมเก็บสำรองส่วนหนึ่งไว้ด้วย ทุกครั้งมีเครื่องสำรองไฟเสียบไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ มันจะชาร์ตไฟสำรอง พร้อมจ่ายไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ ดังนั้นเมื่อเกิดไฟดับ ไฟตก หรือไฟกระชาก ไม่ต้องกังวลภัยที่จะเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างแน่นอน

ส่วนประกอบของเครื่องสำรองไฟฟ้า

ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง
ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อทำให้อุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ใช้งานได้

แบตเตอรี่
จะใช้เก็บไฟฟ้าที่ได้ทำการแปลงเป้นไฟฟ้ากระแสตรงเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น ไฟดับ ไฟตก เป็นต้น

ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
จะทำหน้าที่ในการปรับระดับของกระแสไฟฟ้าให้คงที่ และปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟฟ้า หรือ UPS

สามารถสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่าง ไฟดับ ไฟตก เป็นต้น
ช่วยป้องกันไฟฟ้าอาจจะเกิน และสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้
ป้องกันสัญญาณรบกวนให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เป้นอย่างดี