อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้าง?

การใช้งานคอมพิวเตอร์ PC แบบ Desktop Computer หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามรายละเอียดดังนี้

 1. อุปกรณ์ในเครื่องประกอบด้วย
 • Mainboard เป็นแผ่นวงจรไฟฟ้าขนาดใหญ่ ใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน PC ทั้งหมด
 • CPU เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากที่สุด มีหน้าที่ในการประมวลผลคำสั่ง
 • การ์ดจอ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่ได้มาจาก CPU ช่วยให้การประมวลผลของ CPU และทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น
 • RAM เป็นหน่วยความจำหลักแต่ไม่ถาวร เนื่องจากสามารถอ่านและเขียนข้อมูลลงไปได้ตลอดเวลาเป็นอุกรณ์ที่ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลอดเวลาการทำงาน หากไม่มีกระแสไฟฟ้าข้อมูลที่บันทึกไว้จะสูญหายทันที
 • Harddisk เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
 • CD-ROM เป็นไดรฟ์สำหรับอ่านหรือเขียนข้อมูลจากแผ่นซีดีหรือดีวีดี
 1. อุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบด้วย
 • จอภาพ (Monitor) อุปกรณ์แสดงผลที่สำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube)  โดยมากจะพบในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะซึ่งจอภาพชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์ และจอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display) มีลักษณะแบนราบ ขนาดเล็กและบาง เมื่อเปรียบเทียบกับจอภาพแบบซีแอลทีรวมถึงการแสดงผลจะสมจริงกว่าจอซีอาร์ที
 • เคส (Case) อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเป็นโครงหรือกล่องใส่อุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีหลากหลายแบบให้สามารถเลือกใช้ ตามความต้องการ
 • พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่คอมพิวเตอร์ใช้งาน ดังนั้นในการเลือกซื้อควรคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก
 • คีย์บอร์ด (Keyboard) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการรับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้สู่การประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดมีจำนวนแป้น 84 – 105 แป้น แบ่งเป็น กลุ่มตัวเลข (Numeric keypad) กลุ่มฟังก์ชัน (Function keys) กลุ่มแป้นพิเศษ (Special-purpose keys) กลุ่มแป้นตัวอักษร (Typewriter keys) หรือกลุ่มแป้นควบคุมอื่น ๆ (Control keys)
 • เมาส์ (Mouse) อุปกรณ์รับข้อมูลซึ่งใช้สำหรับแสดงตำแหน่งหรือเลือกเมนูการทำงาน ลักษณะการทำงานเป็นการชี้ตำแหน่งและแสดงผลบนหน้าจอ

จากที่กล่าวมา เราจะเห็นว่าอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญแตกต่างกันไป ดังนั้นการบำรุงรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ควรทราบ เพราะหากขาดอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปก็ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้