อินเทอร์เน็ต…เครือข่ายเปลี่ยนแปลงโลก

0
347

เรียกได้ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบันนี้คือ อินเทอร์เน็ต ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบัน เพราะในโลกยุคสมัยนี้เป็นยุคของการเร่งรีบ ทางไหนที่สามารถทำให้เราเกิดความสะดวกสบาย ใช้เวลาน้อยที่สุด เราก็พยายามไขว่คว้า สรรหามา เพื่อสนองความต้องการของตัวเองดังนั้นการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายๆ  และเพิ่มความสะดวกสบายกับชีวิต จึงทำให้มนุษย์เราต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตจึงทำให้เกิดเครือข่ายขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่า อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต (Internet) มีชื่อเรียกอีกอย่างเป็นในวิชาการว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (protocol) ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตได้หลากหลาย ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันง่ายๆเลย เช่น Facebook, Line, E-mail และที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเลยคือ  Internet Banking แต่อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไปเพราะการใช้อินเตอร์ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่นได้เหมือนกัน อย่างเช่น เกิดการก่ออนาจาร เกิดคดีขมขืน ฆ่าฆาตกรรมเพราะข้อมูลบางอาจขัดต่อศีลธรรม อาทิ หนังโป๊ และคลิปวีดิโอต่างๆมากมายที่เป็นสื่อล่อแหลมฉะนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ควรจะใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกวิธี   เพราะอินเตอร์เน็ตก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน  ถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีใช้ให้เป็นก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น  แต่ถ้าหากใช้ในทางที่ผิด ก็อาจจะเกิดผลเสียตามมา ซึ่งบางทีก็อาจไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย  และอาจเป็นภัยต่อสังคมได้อีกด้วย