วันนี้เราจะพามารู้จัก “แฮกเกอร์ และ แครกเกอร์” ความเหมือนที่แตกต่างของบุคคลที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ที่คนมักเข้าใจผิดและเรียกผิด ดังนั้นเรามาทราบถึงความหมายที่แตกต่างของทั้งสองคำกันเลยค่ะ

Hacker หมายถึง บุคคลที่มีความอัจฉริยะในระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยการเจาะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีเพื่อบุกรุกลักลอบดูข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบ แต่บางครั้งก็มักเจาะข้อมูลเพื่อท้าทายหรือทดสอบความสามารถของตนเองโดยมิได้ประสงค์ร้ายใดๆ

Craker หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถเฉกเช่นเดียวกับ Hacker แต่มีเจตนาแตกต่างกันสิ้นเชิง เพราะมุ่งเน้นเจาะระบบเพื่อทำลายและสร้างความเสียหายให้คอมพิวเตอร์หรือนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ส่วนตัวในทางผิดกฏหมาย

วิธีการที่ Hacker และ Craker ใช้ก่อกวนในโลกไซเบอร์

  1. Password Sniffers การใช้โปรแกรมที่ซ่อนอยู่ในเครือข่าย ตั้งคำสั่งให้บันทึกการ Log on และบันทึก Password ของผู้ใช้งานแล้วนำไปเก็บในแฟ้มลับ
  2. Spoofing การนำเทคนิคการปลอมแปลงที่อยู่บนอินเตอร์เนต หรือ IP Address เข้าคอมพิวเตอร์ในระยะไกล เพื่อค้นหาจุดที่ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยภายในเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่ระบบชั้นสูงของผู้บริหารระบบ
  3. The Hole in the Web การใช้ช่องโหว่หรือข้อบอกพร่องใน Word Wide Web ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบอินเตอร์เนต เนื่องจากโปรแกรมในการปฏิบัติการของ Website มีช่องว่างที่ผู้บุกรุกสามารถทำทุกอย่างที่เจ้าของ Site สามารถทำได้

จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่า แฮกเกอร์ และ แครกเกอร์ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์แต่กลับนำมาใช้ในทางที่ผิด หากบุคคลเหล่านี้ นำความรู้ ความสามารถที่มีไปใช้ในทางที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือสังคม คงจะช่วยให้ประเทศชาติเจริญขึ้นได้ไม่ยากอย่างแน่นอน