1. ให้ถอดถ่านของ BIOS ออก
  2. แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
  3. ทำการ Clear Jumper BIOS
  4. หรือ ดูคู่มือ Clear/Reset Password ของ BIOS ของเมนบอร์ดชนิดนั้น ๆ หรือ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อนั้น
Bios