ซีพียู (CPU) คือหน่วยประมวลผลกลาง มีอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ (Processor) หรือ ชิป (chip) เป็นอุปกรณ์ไอทีที่จัดได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบฮาร์ดแวร์ ซีพียูมีหน้าที่ประมวลผลจากข้อมูลที่เราป้อนลงไป ผ่านทางอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลตามรูปแบบชุดคำสั่งหรือที่เรียกกันว่าโปรแกรมในการใช้งานที่บรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คนั้นๆ ซึ่งในแต่ละเครื่องจะมีโปรแกรมหลากหลายตามที่ผู้ใช้ได้ทำการบรรจุไว้ โดยซีพียูจะประกอบไปด้วยหลักการทำงานสำคัญๆ ดังนี้คือ

  1. หน่วยคำนวณและตรรกะ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Arithmetic & Logical Unit: ALU มีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องคำนวณ โดยจะทำการคำนวณเกี่ยวกับค่าต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น การบวก, การลบ, การคูณ และการหาร แต่จะมีความสามารถที่มากกว่าเครื่องคำนวณธรรมดาทั่วไป เพราะมีความสามารถในเชิงตรรกะศาสตร์ได้อีกด้วย หรือก็คือสามารถในการเปรียบเทียบเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่นคำถามที่ต้องการคำตอบว่า จริง หรือ เท็จ
  1. หน่วยควบคุม เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Control Unit มีหน้าที่ในการควบคุมการประมวลผลให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน และยังมีหน้าที่ในการประสานงานอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล, อุปกรณ์แสดงผล และหน่วยความจำสำรอง ให้รวมเข้าด้วยกัน
  1. สรุปหลักการทำงานขั้นพื้นฐาน จะมีลักษณะดังนี้

– ทำหน้าที่อ่านชุดคำสั่ง

– ตีความหมายของชุดคำสั่งนั้น

– ทำการประมวลผลชุดคำสั่ง

– อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำที่เก็บไว้

– เขียนข้อมูล และทำการส่งผลการประมวลกลับ

จัดได้ว่าซีพียูมีส่วนสำคัญสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊คไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว และในปัจจุบันก็ยังมีการแข่งขันทางการตลาดกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ซีพียูในปัจจุบันมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง