key ลัดสำหรับ windows 10

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Ctrl + Xตัดรายการที่เลือก
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert)คัดลอกรายการที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert)วางรายการที่เลือก
Ctrl + Zยกเลิกการดำเนินการ
Alt + Tabสลับไปมาระหว่างแอปที่เปิดอยู่
Alt + F4ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากแอปที่ใช้งานอยู่
แป้นโลโก้ Windows  + Lล็อกพีซีของคุณ
แป้นโลโก้ Windows  + Dแสดงและซ่อนเดสก์ท็อป
F2เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก
F3ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน File Explorer
F4แสดงรายการในแถบที่อยู่ใน File Explorer
F5รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F6เลื่อนวนรอบส่วนต่างๆ ของหน้าจอในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
F10เปิดใช้งานแถบเมนูในแอปที่ใช้งานอยู่
Alt + F8แสดงรหัสผ่านของคุณบนหน้าจอลงชื่อเข้าใช้
Alt + Escเลื่อนวนรอบรายการตามลำดับของรายการที่ถูกเปิด
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ดำเนินการตามคำสั่งสำหรับตัวอักษรนั้น
Alt + Enterแสดงคุณสมบัติสำหรับรายการที่เลือก
Alt + Spacebarเปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Alt + ลูกศรซ้ายย้อนกลับ
Alt + ลูกศรขวาไปข้างหน้า
Alt + Page Upย้ายขึ้นหนึ่งหน้าจอ
Alt + Page Downย้ายลงหนึ่งหน้าจอ
Ctrl + F4ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในแอปแบบเต็มหน้าจอ และช่วยให้คุณเปิดหลายเอกสารในเวลาเดียวกัน)
Ctrl + Aเลือกทุกรายการในเอกสารหรือหน้าต่าง
Ctrl + D (หรือ Delete)ลบรายการที่เลือก และย้ายไปที่ถังรีไซเคิล
Ctrl + R (หรือ F5)รีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Yทำซ้ำการดำเนินการ
Ctrl + ลูกศรขวาย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป
Ctrl + ลูกศรซ้ายย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลงย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป
Ctrl + ลูกศรขึ้นย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้า
Ctrl + Alt + Tabใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับระหว่างแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมด
Alt + Shift + แป้นลูกศรเมื่อกลุ่มหรือไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ย้ายกลุ่มหรือไทล์ไปในทิศทางที่ระบุ
Ctrl + Shift + แป้นลูกศรเมื่อไทล์อยู่ในโฟกัสบนเมนูเริ่มต้น ให้ย้ายไปยังไทล์อื่นเพื่อสร้างโฟลเดอร์
Ctrl + แป้นลูกศรปรับขนาดเมนูเริ่มต้นเมื่อเมนูเปิดอยู่
Ctrl + แป้นลูกศร (เพื่อย้ายไปยังรายการ) + Spacebarเลือกรายการเฉพะหลายรายการในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป
Ctrl + Shift พร้อมแป้นลูกศรเลือกกลุ่มข้อความ
Ctrl + Escเปิด เริ่มต้น
Ctrl + Shift + Escเปิดตัวจัดการงาน
Ctrl + Shiftสลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อมีหลายรูปแบบแป้นพิมพ์พร้อมใช้งาน
Ctrl + Spacebarเปิด หรือปิดตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ภาษาจีน
Shift + F10แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก
Shift พร้อมแป้นลูกศรเลือกมากกว่าหนึ่งรายการในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความในเอกสาร
Shift + Deleteลบรายการที่เลือกโดยไม่ต้องย้ายไปถังรีไซเคิลก่อน
ลูกศรขวาเปิดเมนูถัดไปทางด้านขวา หรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้ายเปิดเมนูถัดไปทางด้านซ้าย หรือปิดเมนูย่อย
Escหยุดหรือออกจากงานปัจจุบัน

แป้นพิมพ์ลัดแป้นโลโก้ Windows

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windowsเปิดหรือปิด เริ่มต้น
แป้นโลโก้ Windows + Aเปิด ศูนย์ปฏิบัติการ
แป้นโลโก้ Windows  + Bตั้งโฟกัสในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
แป้นโลโก้ Windows + Cเปิด Cortana ในโหมดฟังหมายเหตุทางลัดนี้ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นอยู่ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > Cortana และเปิดใช้งานแป้นสลับภายใต้ ให้ Cortana ฟังคำสั่งของฉันเมื่อฉันกดแป้นโลโก้ Windows + CCortana จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในบางประเทศหรือบางภูมิภาคเท่านั้น และคุณลักษณะบางประการของ Cortana อาจไม่พร้อมใช้งานในบางพื้นที่ หาก Cortana ไม่พร้อมใช้งานหรือปิดอยู่ คุณยังสามารถใช้ การค้นหาได้
แป้นโลโก้ Windows + Shift + Cเปิดเมนูชุดทางลัด
แป้นโลโก้ Windows + Dแสดงและซ่อนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows + Alt + Dแสดงและซ่อนวันที่และเวลาบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows + Eเปิด File Explorer
แป้นโลโก้ Windows + Fเปิดฮับคำติชมและถ่ายภาพสกรีนช็อต
แป้นโลโก้ Windows + Gเปิดแถบเกมเมื่อมีการเปิดเกม
แป้นโลโก้ Windows + Hเริ่มการเขียนตามคำบอก
แป้นโลโก้ Windows  + Iเปิดการตั้งค่า
แป้นโลโก้ Windows + J ตั้งโฟกัสไปที่เคล็ดลับ Windows หากมีให้ใช้งานนำโฟกัสไปเคล็ดลับ เมื่อเคล็ดลับ Windows ปรากฏขึ้น  การกดแป้นพิมพ์ลัดอีกครั้งเพื่อจะนำโฟกัสไปยังองค์ประกอบบนหน้าจอที่ตรึงเคล็ดลับ Windows ไว้
แป้นโลโก้ Windows + Kเปิดการดำเนินการด่วนการเชื่อมต่อ
แป้นโลโก้ Windows + Lล็อกพีซีของคุณหรือสลับบัญชี
แป้นโลโก้ Windows + Mย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows + Oล็อกการวางแนวอุปกรณ์
แป้นโลโก้ Windows + Pเลือกโหมดแสดงการนำเสนอ
แป้นโลโก้ Windows + Rเปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
แป้นโลโก้ Windows + Sเปิด ค้นหา
แป้นโลโก้ Windows + Tเลื่อนวนรอบแอปบนแถบงาน
แป้นโลโก้ Windows + Uเปิด ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows + Vเลื่อนวนรอบการแจ้งเตือน
แป้นโลโก้ Windows + Shift + Vเลื่อนวนรอบการแจ้งเตือนในลำดับย้อนกลับ
แป้นโลโก้ Windows + Xเปิดเมนูลิงค์ด่วน
แป้นโลโก้ Windows  + Yสลับการป้อนข้อมูลระหว่างความเป็นจริงผสมและเดสก์ท็อปของคุณ
แป้นโลโก้ Windows + Zแสดงคำสั่งที่พร้อมใช้งานในแอปในโหมดเต็มหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายมหัพภาค (.) หรือเครื่องหมายอัฒภาค ( ; )เปิดแผงอีโมจิ
แป้นโลโก้ Windows + จุลภาค (,)Peek ที่เดสก์ท็อปชั่วคราว
แป้นโลโก้ Windows + Pauseแสดงกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติระบบ
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Fค้นหาพีซี (ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย)
แป้นโลโก้ Windows + Shift + Mคืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดบนเดสก์ท็อป
แป้นโลโก้ Windows + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเริ่มต้นแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข ถ้าแอปกำลังทำงานอยู่ ให้สลับไปยังแอปนั้น
แป้นโลโก้ Windows + Shift + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเริ่มต้นอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และสลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows + Alt + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเปิดรายการทางลัดสำหรับแอปที่ปักหมุดบนแถบงานในตำแหน่งที่ระบุโดยหมายเลข
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Shift + หมายเลขเปิดเดสก์ท็อป และเปิดอินสแตนซ์ใหม่ของแอปที่อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดบนแถบงานในฐานะผู้ดูแล
แป้นโลโก้ Windows + Tabเปิดมุมมองงาน
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขึ้นขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรลงลบแอปปัจจุบันออกจากหน้าจอ หรือย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปให้เล็กสุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรซ้ายขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + ลูกศรขวาขยายหน้าต่างแอปหรือหน้าต่างเดสก์ท็อปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด
แป้นโลโก้ Windows + Homeย่อเล็กสุดทั้งหมดยกเว้นหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ (คืนค่าหน้าต่างทั้งหมดบนเส้นขีดที่สอง)
แป้นโลโก้ Windows + Shift + ลูกศรขึ้นยืดหน้าต่างเดสก์ท็อปไปยังด้านบนและล่างของหน้าจอ
แป้นโลโก้ Windows + Shift + ลูกศรลงคืนค่า/ย่อหน้าต่างเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่เล็กสุดในแนวตั้ง โดยคงความกว้างไว้เท่าเดิม
แป้นโลโก้ Windows + Shift + ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวาย้ายแอปหรือหน้าต่างในเดสก์ท็อปจากหน้าจอหนึ่งไปอีกหน้าจอหนึ่ง
แป้นโลโก้ Windows + Spacebarสลับภาษาสำหรับการป้อนค่าและรูปแบบแป้นพิมพ์
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Spacebarเปลี่ยนเป็นการป้อนข้อมูลที่เลือกก่อนหน้านี้
แป้นโลโก้ Windows + Ctrl + Enterเปิดโปรแกรมผู้บรรยาย
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+)เปิดแว่นขยาย
แป้นโลโก้ Windows + เครื่องหมายทับ (/)เริ่มต้นการแปลง IME กลับ
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Vเปิด Shoulder Taps

แป้นพิมพ์ลัดพร้อมท์คำสั่ง

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + C (หรือ Ctrl + Insert)คัดลอกข้อความที่เลือก
Ctrl + V (หรือ Shift + Insert)วางข้อความที่เลือก
Ctrl + Mเข้าสู่โหมดทำเครื่องหมาย
Alt + แป้นการเลือกเริ่มการเลือกในบล็อกโหมด
แป้นลูกศรย้ายเคอร์เซอร์ในทิศทางที่ระบุ
Page upย้ายเคอร์เซอร์ขึ้นหนึ่งหน้า
Page downย้ายเคอร์เซอร์ลงทีละหนึ่งหน้า
Ctrl + Home (โหมดทำเครื่องหมาย)ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของบัฟเฟอร์
Ctrl + End (โหมดทำเครื่องหมาย)ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของบัฟเฟอร์
Ctrl + ลูกศรขึ้นย้ายขึ้นหนึ่งบรรทัดในประวัติเอาท์พุต
Ctrl + ลูกศรลงย้ายลงหนึ่งบรรทัดในประวัติเอาท์พุต
Ctrl + Home (การนำทางในประวัติ)ถ้าบรรทัดคำสั่งว่าง ย้ายกรอบการมองเห็นไปด้านบนของบัฟเฟอร์ มิฉะนั้น ลบอักขระทั้งหมดที่อยู่ทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ในบรรทัดคำสั่ง
Ctrl + End (การนำทางในประวัติ)ถ้าบรรทัดคำสั่งว่าง ย้ายกรอบการมองเห็นไปที่บรรทัดคำสั่ง มิฉะนั้น ลบอักขระทั้งหมดที่อยู่ทางด้านขวาของเคอร์เซอร์ในบรรทัดคำสั่ง

แป้นพิมพ์ลัดของกล่องโต้ตอบ

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
F4แสดงรายการในรายการที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Tabเลื่อนไปข้างหน้าผ่านแท็บ
Ctrl + Shift + Tabเลื่อนกลับผ่านแท็บ
Ctrl + หมายเลข (หมายเลข 1–9)เลื่อนไปยังแท็บที่ n
Tabเลื่อนไปข้างหน้าผ่านตัวเลือก
Shift + Tabเลื่อนกลับผ่านตัวเลือก
Alt + ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ดำเนินการคำสั่ง (หรือเลือกตัวเลือก) ที่ใช้กับตัวอักษรนั้น
Spacebarเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายหากตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกล่องกาเครื่องหมาย
Backspaceเปิดโฟลเดอร์ขึ้นไปหนึ่งระดับ ถ้าเลือกโฟลเดอร์ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น หรือ เปิด
แป้นลูกศรเลือกปุ่มหากตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

แป้นพิมพ์ลัดของ File Explorer

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Alt + Dเลือกแถบที่อยู่
Ctrl + Eเลือกกล่องค้นหา
Ctrl + Fเลือกกล่องค้นหา
Ctrl + Nเปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + Wปิดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Ctrl + ล้อเลื่อนของเมาส์เปลี่ยนขนาดและลักษณะที่ปรากฏของไอคอนไฟล์และโฟลเดอร์
Ctrl + Shift + Eแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือก
Ctrl + Shift + Nสร้างโฟลเดอร์ใหม่
Num Lock + เครื่องหมายดอกจัน (*)แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายบวก (+)แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก
Num Lock + เครื่องหมายลบ (-)ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก
Alt + Pแสดงแผงการแสดงตัวอย่าง
Alt + Enterเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ สำหรับรายการที่เลือก
Alt + ลูกศรขวาดูโฟลเดอร์ถัดไป
Alt + ลูกศรขึ้นดูโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์นั้นอยู่
Alt + ลูกศรซ้ายดูโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้
Backspaceดูโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้
ลูกศรขวาแสดงการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกยุบ) หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยแรก
ลูกศรซ้ายยุบการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกขยาย) หรือเลือกโฟลเดอร์ที่มีโฟลเดอร์นั้นอยู่
Endแสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
Homeแสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่
F11ขยาย หรือย่อหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ใหญ่สุดหรือเล็กสุด

แป้นพิมพ์ลัดของเดสก์ท็อปเสมือน

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows  + Tabเปิดมุมมองงาน
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + Dเพิ่มเดสก์ท็อปเสมือน
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + ลูกศรขวาสลับระหว่างเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณสร้างไว้ทางด้านขวา
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + ลูกศรซ้ายสลับระหว่างเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณสร้างไว้ทางด้านซ้าย
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + F4ปิดเดสก์ท็อปเสมือนที่คุณกำลังใช้งาน

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบงาน

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Shift + คลิกปุ่มแถบงานเปิดแอป หรือเปิดอินสแตนซ์อื่นของแอปอย่างรวดเร็ว
Ctrl + Shift + คลิกปุ่มแถบงานเปิดแอปในฐานะผู้ดูแล
Shift + คลิกขวาปุ่มแถบงานแสดงเมนูหน้าต่างสำหรับแอป
Shift + คลิกขวาปุ่มแถบงานที่จัดกลุ่มแสดงเมนูหน้าต่างสำหรับกลุ่ม
Ctrl + คลิกปุ่มแถบงานที่จัดกลุ่มเลื่อนวนรอบหน้าต่างของกลุ่ม

แป้นพิมพ์ลัดการตั้งค่า

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows  + Iเปิดการตั้งค่า
Backspaceย้อนกลับไปยังโฮมเพจการตั้งค่า
พิมพ์บนหน้าใดๆ ที่มีกล่องค้นหาการตั้งค่าการค้นหา