ปัจจัยที่ทำให้คอมพิวเตอร์ค้าง

0
290

ปัจจัยที่ทำให้คอมสุดรักค้าง

เชื่อว่าอาการเครื่องช้า เครื่องแฮงก์หรือหยุดทำงานเอาดื้อๆ

ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ติดไวรัส ฮาร์ดดิสเต็ม

แรมไม่พอใช้ ไฟล์ขยะในเครื่องเยอะ

ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต่างก็ต้องเคยเจอกันมาอยู่บ้าง

แม้ปัจจุบันจะมีระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย

และสเปคคอมพิวเตอร์ที่เร็วแรงไปไกลแล้วก็ตามก็ยังต้องพ่ายให้กับ 4

ปัจจัยหลักที่ทำให้คอมเราใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ติดตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

โปรแกรมหลายตัวที่มีไว้ประดับบารมีเครื่องแต่กลับไม่ถูกนำมาใช้งาน

เช่น เกม หรือ โปรแกรมที่มีการอัพเดตตัวเองอัตโนมัติ

โปรแกรมบางตัวเจ้าของเครื่องก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีโปรแกรมดังกล่า

วแอบแฝงอยู่

อีกทั้งพวกโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็ไม่ลบออกไปจากเครื่อง

นับเป็นชนวนสำคัญในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาทำ

งานได้ช้าลง

2. หน่วยความจำ RAM มีน้อยเกินไป

ปัญหายอดฮิตที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนมากจะรู้

โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่หมดวัยเก๋าแล้ว

มีความสามารถในการรองรับแรมได้น้อย

และไม่สามารถใส่เพิ่มได้อีกต่างหาก

เมื่อต้องติดตั้งโปรแกรมและใช้งานจริง

ก็จะพบกับปัญหามากมายเพราะโปรแกรมส่วนใหญ่ต้องการเนื้อที่ RAM

เพิ่ม แต่เมื่อ RAM ที่มีอยู่มีเนื้อที่ไม่มากพอ

เครื่องคอมตัวโปรดก็จะเกิดทำงานได้ช้าลงและค้างไปในที่สุด

3. โดนแชร์ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์

สาเหตุสุดฮอตอีกประการหนึ่งคือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Virus)

มัลแวร์ (Malware) และแอดแวร์ (Adware)

ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้คอมของคุณกลายเป็นเต่า

เพราะโปรแกรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นเหตุที่จะคอยดึงทรัพยากรเครื่องไ

ปใช้งานอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่เกรงใจเจ้าของเครื่อง

ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงนั่นเอง

4. HARD DISK เสื่อมสภาพ

Hard Disk ที่มาพร้อมกับเครื่องอาจที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนาน

บางครั้งการดูแลเอาใจใส่ฮาร์ดดิสก์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของเครื่อ

งควรกระทำเพื่อสอดส่องดูว่า

กลไกการทำงานเริ่มลดประสิทธิภาพลงไปแล้วหรือยัง

การหมุนแบบผิดปกติที่ทำให้หัวอ่านเริ่มชำรุด

หรือแม้กระทั่งการกระแทกก็อาจจะนำมาสู่อาการช้า

และทำให้คอมพิวเตอร์ค้างได้