ทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย WordPress

เราเข้าสู่ยุคสมัยของเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์สำเร็จรูปอย่างเต็มตัวแล้วนั่นเอง การพัฒนาเว็บไซต์ในสมัยนี้นั้นต้องการความฉับไว และต้องการหน้าตาที่เป็นที่ติดตาง่ายๆ ไม่ต้องมีอะไรมาวางให้เลอะเทอะเหมือนสมัยก่อนอีกด้วย เว็บไซต์ในแนวเว็บบล็อกนั้น เน้นไปที่การลงเนื้อหา หรือคอนเทนต์ที่กระชับ แต่อ่านแล้วเข้าใจง่าย พร้อมรูปภาพประกอบที่เหมาะสมก็สามารถทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นน่าสนใจได้แล้ว นี่เป็นแนวทางการพัฒนาเว็บสไตล์เว็บบล็อกด้วยโปรแกรมพัฒนาเว็บสำเร็จรูปอย่าง WordPress นั่นเอง

สำหรับ WordPress นั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมพัฒนาในประเภท Open Source คือเปิดโอกาสให้เราสามารถใช้ความสามารถในการพัฒนาของเรา นำไปต่อยอดให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีความสามารถมากขึ้นเองได้ เราสามารถประยุกต์เอาความรู้ของเราที่มีต่อภาษา html หรือภาษา php เอามาใช้ในการพัฒนาหน้าตาของเว็บไซต์ หรือที่เราเรียกว่าการเขียน css ขึ้นมาเพื่อออกแบบ Template หรือหน้าตาเว็บแบบสำเร็จรูปขึ้นมาได้อีกด้วย ซึ่งทำได้ง่ายดายมาก

ตัวของโปรแกรม wordpress นั้น มีโปรแกรมเสริมหรือปลั๊กอินที่มีความสามารถสูงให้เราดาวน์โหลดมาใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีลุกเล่นและความสามารถที่สูงมากขึ้นได้อีกด้วย จัดหน้าตาได้เป็นระเบียบ และยังเพิ่มปลั๊กอินที่จะช่วยให้เราเน้นในเรื่องการทำ SEO ให้สามารถดำเนินการได้ง่ายมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

WordPress นั้นเป็นโปรแกรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี และมีการอัพเดทโปรแกรมอยู่บ่อยครั้ง รองรับการทำงานแบบภาษาไทยอีกด้วย นักพํฒนาเว็บไซต์สมควรจะมีติดเครื่องไว้เช่นกัน