การทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจาก ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานแล้ว ยังมีส่วนประกอบอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ ซอฟต์แวร์ แล้วซอฟต์แวร์ คืออะไร ถ้าพูดด้วยคำนี้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหู เดี๋ยวในวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ ซอฟต์แวร์กันดีกว่าครับ

Software เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน หรือที่เรารู้จักในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผม ซึ่งพวกเราสามารถแบ่ง Software ได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software ) ซอฟต์แวร์ระบบเป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่รู้จักและเป็นที่นิยมกันมาก เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นต้น และประเภทที่สอง คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software ) เป็นชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เฉพาะ ซึ่งถ้าพูดง่ายๆ คือ โปรแกรมที่เรากำลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่เอง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานทั่วไป เช่น ซอฟต์แวร์นำเสนองาน ตัวอย่างคือ โปรแกรมจำพวก Office และอีกประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกลุ่มและประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น เช่น โปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องจักรกล ที่ใช้กันในเฉพาะโรงงานนั่นเอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยให้คนเราใช้งานคอมพิวเตอร์ทำงานประเภทต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น โปรแกรมหลายๆตัวมีราคาสูง บางประเภทเป็นแบบ Shareware หรือเวอร์ชั่นทดลองใช้ แต่เราพยายามหาวิธีการเพื่อให้ใช้งานได้ตลอด เป็นการทำที่ผิดกฏหมายนะครับ เพราะฉะนั้น เราควรที่จะใช้ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตโปรแกรม ให้มีกำลังกาย กำลังใจในการผลิตและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ให้เรามาได้ใช้งานกันครับ