การเปลี่ยนชื่อ Account ใน twitter

0
223
เปลี่ยนชื่อ twitter
เปลี่ยนชื่อ twitter
  1. ไปที่ “Settings and privacy” จากเมนูแบบเลื่อนลงไอคอนโปรไฟล์ของคุณ
  2. ภายใต้ Account ให้คลิกกล่องข้อความข้างชื่อผู้ใช้และพิมพ์ชื่อผู้ใช้ใหม่ในช่องว่าง หากมีการใช้ชื่อผู้ใช้ Twitter จะแจ้งให้คุณสร้างใหม่ หากชื่อผู้ใช้ว่างคุณจะเห็นสีเขียว “ว่าง” แจ้งเตือนก็สามารถใช้งานได้

    เปลี่ยนชื่อ twitter
    เปลี่ยนชื่อ twitter
  3. คลิก “Save changes” ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อบันทึก
  4. เสร็จเรียบร้อย