Print Server
Print Server

การติดตั้ง print server TL-PS110U

  1. รันโปรแกรมที่แผ่นซีดี ที่แถมมาให้
  2. setup wizard
  3. next
  4. เมื่อเจอปริ๊นเซอร์เวอร์ คลิ๊ก next
  5. เสร็จแล้ว add printer
  6. เลือก ไดร์เวอร์ จากเครื่องหรือจากที่เราดาวน์โหลดมา
  7.  next
  8. เสร็จแล้วก็ปิด และลองเทสปริ๊น