Infrucer บนโลกยุคใหม่

สมัยก่อนโทรทัศน์ในบ้านเรานั้นมีอยู่แค่ไม่กี่ช่องและทุกๆช่องก็จะมีรูปแบบรายการหรือว่าช่วงเวลาที่ออกอากาศรายการคล้ายๆกัน เช่น ตอนเช้าๆก็จะเป็นรายการข่าว ส่วนตอนเย็นๆก็จะเป็นเรื่องของละคร ถ้าละครเรื่องไหนดังก็จะมีการพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองทำให้นักแสดงในละครเรื่องนั้นๆเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ หลังจากนั้นไม่นานก็มีการเปิดระบบของทีวีดิจิตอลทำให้ช่องทีวีในบ้านเรานั้นมีหลายช่องมากยิ่งขึ้นแต่ละช่องส่วนใหญ่ก็จะมีดาราในสังกัดของตัวเอง ก็จะมีกลุ่มคนดูเฉพาะตัวไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ดาราเดินไปไหนก็มีคนรู้จัก แต่ทุกวันนี้ดาราใหม่เดินไปบางที่ก็อาจจะไม่มีคนรู้จักก็เป็นไปได้ และในตอนนี้ที่โครงสร้างอินเตอร์เน็ตนั้นกระจ่ายไปทั่วทั้งประเทศทำให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนทั่วๆไปนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายไปแล้ว ประกอบกับการที่เว็บดูวิดีโอได้รับการพัฒนาและก็มีหลายๆเจ้าที่เข้ามาในตลาดนี้ คนที่เก่งๆที่มีความสามารถก็หันมาทำรายการและเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้นจึงทำให้เกิดการแข่งขันและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่ารายการผ่านอินเตอร์เน็ตบางรายการนั้นมีคุณภาพเทียบเท่ากับรายการทางทีวีแล้วด้วยซ้ำไป เมื่อมีการพัฒนาในด้านของคุณภาพผู้คนก็หันมาดูรายการต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตกันมากยิ่งขึ้น จนบางคนเลิกดูรายการทีวีไปแล้วในตอนนี้นั้น จึงทำให้เกิด Influcer...

ระบบแลน คือ อะไร

ระบบแลน คือ อะไร
Power Supply

Power Supply คือ อะไร

Power Supply คือ อะไร

Switch สำหรับ Lan คือ อะไร

Switch สำหรับ Lan คือ อุปกรณ์สำหรับกระจาย Network ไปสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบเครือข่าย ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยี Switch ที่มีความสำคัญต่อการออกแบบเครือข่ายอย่างมาก เนื่องจากระบบจะอนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูลไปยังในที่ที่จำเป็น โดยใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบ Switch สำหรับ Lan เพื่อสลับการใช้เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นระบบ 2 layer การสลับแบบระบบ 4 layer หรือการสลับ...

ระบบเซิร์ฟเวอร์ คือ อะไร

ระบบเซิร์ฟเวอร์ คือ อะไร