วิธีการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีหลายรูปแบบ เช่น กล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน แบบซูมได้ แบบโดม แบบมีอินฟาเรด แบบแอบซ่อน สำหรับวิธีการเลือกซื้อให้เหมาะสมนั้นต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้   สถานที่ติดตั้งว่าเป็นภายนอกหรือภายในตัวอาคาร เพราะกล้องที่ใช้ภายนอกจะทนแดด ทนฝนได้ดีกว่ากล้องวงจรปิดสำหรับภายใน   ลักษณะการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการดูพื้นที่เฉพาะแบบเจาะจงให้เลือกติดตั้งเป็นแบบกล้องนิ่งหรืออยู่กับที่ แต่ถ้าต้องการดูรอบบริเวณให้เลือกกล้องวงจรปิดแบบที่หมุนได้รอบทิศทาง เป็นต้น   ดูความสว่างของจุดที่ติดตั้งกล้อง ถ้ามีไม่มากอย่างเช่นในมุมอับหรือต้องการจับภาพในเวลากลางคืนที่ไม่ค่อยมีแสงไฟ ให้เลือกใช้กล้องที่มีอินฟาเรด จะได้ภาพที่คมชัดกว่ากล้องทั่วไป   ดูที่งบประมาณเป็นตัวตัดสิน ถ้ามีงบมากให้เลือกซื้อกล้องที่คุณภาพดีและผลิตได้มาตรฐาน อย่างเช่นกล้องที่ผลิตจากประเภทแทบยุโรป...

กล้องวงจรปิดผู้ช่วยที่ดูแลคุณได้

การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น นำสิ่งของที่มีมูลค่าไปฝากไว้กับธนาคาร หรือจะเก็บไว้ในตู้เซฟ เป็นต้น และวิธีการรักษาความปลอดภัยขั้นต้นที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับแรก คือ กล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สุดสำหรับงานความปลอดภัย กล้องวงจรปิด (closed circuit television) หรือที่เราเรียกกันว่า CCTV เป็นระบบที่ใช้กล้องในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย หรือสอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ การทดสอบติดตั้งกล้องวงจรปิดครั้งแรกที่ Peenemunde ในประเทศ German ผลิตโดย Siemens...

กล้องวงจรปิด ดีอย่างไร

สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันกล้องวงจรปิดเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เรามากขึ้นในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป้นที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงานหรือแม้กระทั่งบนท้องถนน ตรอก ซอย ต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องคิดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อความอุ่นใจอย่างน้อย 1 ประโยชน์ของกล้องวงจรปิดมี ดังนี้ 1. เปรียบเสมือนตาเจ้าของบ้าน ที่สามารถคอยสอดส่องได้ 24 ชม. โดยทีเจ้าของบ้านไม่เป็นต้องเสียเวลามานั่งเฝ้า

โทษของการใช้กล้องวงจรปิดแบบไม่ระมัดระวัง

กล้องวงจรปิดมีประโยชน์ในการใช้งานมากมาย เช่น ใช้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน ใช้สอดส่องพฤติกรรมของพนักงานร้านค้า หรือควบคุมการทำงานเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่หากใช้งานไม่ระวัง ปล่อยปะละเลยการดูแลรักษา อาจจะทำให้ส่งผลเสียมากกว่าก็เป็นได้ เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นย่อมมีข้อดีละข้อเสีย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะดึงข้อดีหรือข้อเสียมาใช้ บทความนี้จะกล่าวถึงโทษของกล้องวงจรปิด 1.กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวิดิโอเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้ เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น หากมีการแอบคัดลอกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต...

Post Malone – Psycho

กล้องวงจรปิดมีประโยชน์ในการใช้งานมากมาย เช่น ใช้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน ใช้สอดส่องพฤติกรรมของพนักงานร้านค้า หรือควบคุมการทำงานเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่หากใช้งานไม่ระวัง ปล่อยปะละเลยการดูแลรักษา อาจจะทำให้ส่งผลเสียมากกว่าก็เป็นได้ เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นย่อมมีข้อดีละข้อเสีย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะดึงข้อดีหรือข้อเสียมาใช้ บทความนี้จะกล่าวถึงโทษของกล้องวงจรปิด 1.กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวิดิโอเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้ เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น หากมีการแอบคัดลอกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต...