ปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV
ถ้าหากพูดถึงเรื่องของการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทุกคนนึกถึงคือ เรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่บางคนก็ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้มากนัก บทความนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด หรือ CCTV กันแบบคราวๆให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
CCTV ย่อมาจาก Close Circuit Television คือ การส่งสัญญาณภาพจากกล้องวิดีโอที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพ เป็นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยทั่วจะติดตั้งไว้คนละที่กับกล้อง ส่วนประกอบของระบบCCTVแบ่งออกเป็น 3ส่วนคือ
1. ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ
-กล้อง (Camera), เลนส์ (Lens)
2. ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ
-สายเคเบิล ทําหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor
-เครื่องบันทึก DVR ทําหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งสัญญาณข้อมูลที่บันทึกไปยังส่วนแสดงผล
3. ส่วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ
-จอมอนิเตอร์ ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแสดงผล
โดยทั่วไปกล้องวงจรปิด CCTV Camera ที่นิยมใช้กันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. แบบติดตั้งตายตัว FIX Camera คือจะติดตั้งอยู่บนขากล้องหรืออื่นๆซึ่งไม่สามารถหมุนเปลี่ยนทิศทางของกล้องในการดูภาพได้ซึ่งจะติดตั้งไว้ตายตัวตามตำแหน่งที่เราต้องการดูภาพได้จุดนั้นจุดเดียว
2. แบบหมุนปรับเปลี่ยนทิศทางได้Moving Camera ซึ่งจะมีความสามารถในการหมุนส่ายซ้ายขวา ไปมา ขึ้นลงได้ หรือย่อและเพิ่มระยะทางการดูภาพได้หรือเรียกว่ากล้อง PTZ (Pan Tilt Zoom) เพื่อประสิทธิภาพมนการดูภาพอย่างทั่วถึงในบริเวณนั้นๆ