Bandwidth คือความกว้างของคลื่นความถี่หรือความกว้างของช่องทางในการรับส่งข้อมูล เรียกง่าย ๆ ก็คือปริมาณการรับส่งข้อมูลหรือ Data transfer ของระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการวัดหน่วยความเร็วเป็นหน่วยของ bps หรือ Bit per Second และ Mbp (bps*1000000) ถ้าหากมีค่า bandwidth ที่สูง การรับส่งข้อมูลเข้าออกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน เปรียบเสมือนการเลือกใช้บริการ hosting หรือพื้นที่เว็บไซต์ หากคุณเลือก bandwidth ที่ค่อนข้างสูงหรือเป็นแบบ unlimited bandwidth ปริมาณการรับส่งข้อมูล ก็จะเปิดกว้างรับจำนวนคนมหาศาล และเป็นผลดีของเว็บไซต์มากกว่าการใช้แบนวิธน้อย

ถ้าพูดถึงระบบของ bandwidth แล้ว คุณอาจจะนึกถึงระบบบัส (Bus bandwidth) ซึ่งก็คือความกว้างของเส้นทางในการรับส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่ายหรืออาจเปรียบเทียบกับถนน ยิ่งถ้ามีเลนส์กว้างเท่าไรรถยนต์และรถโดยสาร ก็สามารถวิ่งได้สะดวกเปรียบเสมือนการรับรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นมากเท่านั้น โดยการรับส่งนั้นอาจผันเปลี่ยนได้ตามเวลา ตามความกว้างของบัส bandwidth และนอกจากนั้นยังสัมพันธ์กับจำนวนข้อมูลสูงสุดที่รับส่งไฟล์ในช่วงเวลาหนึ่งอีกด้วย

สรุปแล้วในความหมายของ bandwidth คือ ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเป็นสัดส่วนโดยตรง ที่แปรผันกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่สามารถรับส่งได้ต่อหน่วยเวลา(ในความหมายของเชิงคุณภาพ) นอกจากนั้น bandwidth อย่างแบ่งเป็นระดับความซับซ้อนของสัดส่วนข้อมูล เช่น การดาวน์โหลดรูปภาพ 1 รูปภาพใช้เวลาเพียง 1 วินาที หรือการดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่เช่นวิดีโอหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กว่าจะใช้แบนวิธที่มากและความเร็วในการดาวน์โหลดที่สูงขึ้นตาม นอกจากการดาวน์โหลดข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้ว ปัจจุบันก็ยังมีข้อมูลอื่นที่นับเป็น bandwidth อีกมากมาย อาทิเช่น เว็บไซต์ อีเมล์ direct Admin และระบบ ftp ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาศัยเทคโนโลยี bandwidth ในการติดต่อสื่อสาร โอนถ่าย และรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here