โทษของการใช้กล้องวงจรปิดแบบไม่ระมัดระวัง

0
310
กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดมีประโยชน์ในการใช้งานมากมาย เช่น ใช้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน ใช้สอดส่องพฤติกรรมของพนักงานร้านค้า หรือควบคุมการทำงานเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่หากใช้งานไม่ระวัง ปล่อยปะละเลยการดูแลรักษา อาจจะทำให้ส่งผลเสียมากกว่าก็เป็นได้ เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นย่อมมีข้อดีละข้อเสีย ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะดึงข้อดีหรือข้อเสียมาใช้ บทความนี้จะกล่าวถึงโทษของกล้องวงจรปิด

1.กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวิดิโอเหตุการณ์ต่างๆไว้ได้ เมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น หากมีการแอบคัดลอกไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต จะสร้างความอับอายและเสียชื่อเสียงแก่คนในวิดิโอคลิปนั้น

2.ช่างที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด หากไม่มีความสุจริตในอาชีพ อาจจะแอบบันทึกรหัสกล้องวงจรปิดของลูกค้าไว้ และใช้เข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ หรือนำไปเผยแพร่แก่คนภายนอก ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวลูกค้าและทรัพย์สินอาจถูกโจรกรรมได้ ดังนั้น เมื่อเรียกช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ควรเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของช่างด้วย

3.หากไม่รักษากล้องวงจรปิด และหมั่นตรวจสอบดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้มีผู้ไม่หวังดีลักลอบเข้าถึงรหัส นำข้อมูลไปใช้ในทางเสียงหายได้

การป้องกันข้อมูลของกล้องวงจรปิดทำได้ง่ายๆ เพียงแค่หมั่นดูแล ตรวจสอบการใช้รหัสว่าปลอดภัยหรือไม่ ควรเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันความปลอดภัย ไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีเข้าใช้งานกล้องวงจรปิดได้ง่าย ทรัพย์สินและชีวิตของผู้ใช้จะมีความปลอดภัยมากขึ้น ไม่ต้องรอเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นจึงจะเริ่มหาทางป้องกัน เพราะบางครั้งอาจสายเกินแก้