สารบัญ

  1. กล้องวงจรปิด คือ อะไร
  2. กล้องวงจรปิดมีกี่ประเภท
  3. ชนิดของกล้องวงจรปิด
  4. ความละเอียดของกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้าง
  5. ส่วนประกอบของระบบกล้องวงจรปิด CCTV
  6. ข้อดี-ข้อเสีย ของกล้องวงจรปิดแบบ Analog กับ IP Camera
  7. วิธีการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

1.กล้องวงจรปิด คือ อะไร?

กล้องวงจรปิด คือ ระบบโทรทัศน์ที่สัญญาณไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่มีการตรวจสอบเป็นหลักฐานเพื่อการเฝ้าระวังและความปลอดภัยให้กับพื้นที่บ้าน ที่พักอาศัย ออฟฟิต โรงงาน ตามสถานที่ต่างๆ กล้องและจอภาพช่วยให้คุณสามารถดูภาพสดๆ และบันทึกวิดีโอเก็บถาวรสำหรับการอ้างอิงในภายหลัง

2.กล้องวงจรปิดมีกี่ประเภท?

กล้องวงจรปิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กล้องอนาล็อก และ กล้องไอพี

2.1 กล้องอนาล็อก (Analog)

กล้องวงจรปิดแบบอนาล็กเป็นกล้องที่เก็บภาพแบบอนาล็อก ใช้สาย RG6 ในการเชื่อมต่อระหว่างกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก นอกจากนี้กล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกยังแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กล้องวงจรปิดอนาล็อกแบบภายในและกล้องวงจรปิดอนาล็อกแบบภายนอก

กล้องวงจรปิดอนาล็อกแบบภายใน

จะเป็นกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกที่ใช้ภายใน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนลม แสง ฝน น้ำ จะใช้ภายในบ้าน ภายในออฟฟิต หรือสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ภายใน

กล้องวงจรปิดอนาล็อกแบบภายนอก

จะเป็นกล้องวงจรปิดอนาล็อกแบบภายนอก ซึ่งกล้องชนิดนี้จะทนต่อลม แดด ฝนฝ้าอากาศ ซึ่งสามารถป้องกันได้หมดเหมาะสำหรับภายนอกบ้าน ออฟฟิต โรงงาน หรือแม้กระทั่งโรงงานที่มีความร้อนมากๆ มีความเสี่ยงที่กล้องธรรมดาจะพังเร็ว

2.2 กล้องวงจรปิดแบบไอพี หรือ IP Camera

กล้องวงจรแบบไอพี จะเก็บภาพแบบดิจิตอล ซึ่งใช้สายแลนในการเชื่อมต่อระหว่างตัวของกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึก

กล้องวงจรปิด IP Camera แบบภายใน

จะเป็นกล้องชนิดที่เป็นดิจิตอลใช้ภายในอาคาร เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่หนักมาก ข้อดีราคาถูกกว่ากล้องภายนอกอาคาร

กล้องวงจรปิด IP Camera แบบภายนอกอาคาร

กล้องชนิดนี้จะใช้ภายนอกอาคาร ดังนั้นกล้องชนิดนี้จะมีกรอบที่แข็งแรง ทนทานสามารถกันแดด กันฝน กันลมได้เป็นอย่างดีซึ่งราคาจะแพงกว่ากล้องในอาคาร

3.ชนิดของกล้องวงจรปิด

3.1 กล้อง Box หรือกล้องกระบอก
3.2 กล้อง Dome
3.3 กล้อง อินฟาเรด
3.4 กล้อง Speed Dome

4.ความละเอียดของกล้องวงจรปิดมีอะไรบ้าง

ความละเอียดของกล้องวงจรปิด เราจะเรียกว่า พิกเซล(Pixel) เช่น 1 ล้านพิกเซล หรือ 2 ล้านพิกเซล เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here