การเพิ่มเสียงเรียกเข้าของไลน์ Line

 1. เปิดโปรแกรม Line
 2. ไปที่เมนูการตั้งค่า Settings
  เสียงโทรเข้า LINE
  เสียงโทรเข้า LINE

  เสียงโทรเข้า LINE
  เสียงโทรเข้า LINE
 3. ไปที่ โทร

  เสียงโทรเข้า LINE
  เสียงโทรเข้า LINE
 4. ไปที่เมนู เสียงเรียกเข้า Ringtone

  เสียงโทรเข้า LINE
  เสียงโทรเข้า LINE
 5. เลือกเสียงเรียกเข้า
  เสียงโทรเข้า LINE
  เสียงโทรเข้า LINE

  เสียงโทรเข้า LINE
  เสียงโทรเข้า LINE

ปล.หากต้องการเสียงอื่น ให้ทำการซื้อจาก Line Melody