ยุคนี้เป็นยุคที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมามากจากแต่ก่อน วงการดนตรีก็เช่นกันได้มีการนำระบบดิจิตอลมาใช้กันมาขึ้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องสายเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เราจึงต้องมาทำความเข้าใจสายส่งสัญญาณเสียง หรือสายเชื่อมต่อสัญญาณกันดีกว่า สิ่งที่เราต้องรู้จักเป็นอย่างแรกนั้นคือสายส่งสัญญาณ และสายที่มืออาชีพนิยมใช้กันมากที่สุดนั้นก็คือ สาย XLR วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันเรียกได้ว่า สาย XLR เป็นสายสัญญาณที่มืออาชีพนิยมใช้กันมากที่สุด ลักษณะของสาย XLR จะแบ่งเป็น 2 ด้านคือ อีกด้านนึงเรียกว่า เป็นตัวผู้ ซึ่งตัวผู้นี้จะมี pin ยื่นออกมา 3 แท่งเพื่อรองรับการใช้ของอีกด้าน ส่วนอีกด้านเราเรียกว่าตัวเมีย จะมีรู 3 รู ที่ลักษณะเป็นแบบนี้เพราะไว้รองรับการใช้งานหากบางโอกาสต้องการใช้สายยาวก็สามารถต่อสายได้ และสาย XLR มีประโยชน์เพื่อรองรับการใช้งานดังนี้

  1. เป็นสายชนิด Balanced คือจะไม่มีสัญญาณเสียงรบกวน
  2. เนื่องจากรูปแบบสายเป็นตัวผู้ตัวเมียยึดติดกันเวลาต่อสาย ทำให้เป็นตัวล็อคไม่ให้สายหลุดออกจากกัน
  3. รองรับการใช้งานได้ไกล เนื่องจากเราสามารถนำสายมาต่อกันให้เป็นสายยาวๆตามความต้องการใช้งานได้

จะเห็นได้ว่าสาย XLR มีความคุ้มค่ามากต่อการใช้งาน เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ RCA ที่มีข้อจำกัดหลายๆอย่าง ทำให้สาย XLR เป็นที่นิยมของมืออาชีพทั้งหลาย