เกือบทุกอาคารบ้านเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องมีสายไฟเพื่อเชื่อมต่อหรือเสียบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กระแสไฟ หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสายไฟที่เราใช้กันอยู่นี้มีอายุการใช้งานหรือไม่ เพราะบางครั้งหลังจากปลูกบ้านเสร็จเดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เห็นว่ามีที่ไหนเปลี่ยนสายไฟกันง่ายๆ แต่จริงๆ แล้วทุกอย่างจะมีอายุการใช้งานด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับสายไฟเองก็เช่นกันซึ่งเราพอจะสรุปได้ดังนี้

1. สายไฟฟ้าแบบมีฉนวนหรือเปลือกชั้นนอกหุ้มส่วนมากจะทำมาจากพีวีซีที่มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานยาวนาน รวมทั้งถ้าผลิตได้มาตรฐานสายไฟจะมีอายุการใช้งานประมาณ 15-20 ปี

2. สายไฟที่อยู่นอกตัวอาคารและต้องตากแดดตากฝนหรือโดนกระแทกเป็นประจำ โดยมากแล้วจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี

3. การเดินสายไฟแบบร้อยท่อจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยยืดอายุสายไฟได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะถ้าเป็นสายไฟที่ได้มาตรฐานกันด้วยแล้วจะมีอายุการใช้งานนานเกือบ 30 ปี เลยทีเดียว

4. นอกเหนือจากที่กล่าวมาอายุการใช้งานของสายไฟจะยาวหรือสั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกด้วย เช่น โดนหนูหรือสัตว์อื่นกัดแทะ การใช้กระแสไฟเกินขนาดมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สายไฟมีอายุการใช้งานสั้นลง

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเราควรเลือกใช้สายไฟที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งควรหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีจุดไหนเกิดการชำรุดเสียหายหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัว