หลอดไส้หรือ หลอด Incandescent เป็นหลอดไฟที่บ้านเรามีใช้กันมานานแล้วหรือประมาณมากว่า 90 ปี กันเลยทีเดียว ก่อนที่ในปัจจุบันความนิยมการใช้งานหลอดประเภทนี้จะลดลง แต่ก็ยังมีคนใช้งานอยู่เพราะมีราคาไม่แพงมาก สำหรับหลอดไส้จะมีอยู่ด้วยกันสองประเภท ซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันพอสรุปได้ดังนี้

หลอดไส้แบบทำมาจากทังสแตน

  1. เป็นหลอดไฟที่ทำมาจากทังสเตน เวลาเปิดจะให้ความร้อนสูงมากหรือก็คืออุณหภูมิจะอยู่ที่ระหว่าง 100 – 400 องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียว เวลาเปิดถ้าใครเคยโดนหรือเดินผ่านก็คงพอจะทราบดีว่าจะมีความร้อนแผ่กระจายมากระทบตัวกันเลยทีเดียว
  2. ประสิทธิภาพในการส่องสว่างต่ำ เพียง 10-15 lm/W และถ้าเกิดความร้อนสูงมากระหว่างการใช้งาน ก็จะเหมือนว่ามีการสูญเสียพลังงานมากไปด้วยเช่นกัน
  3. มีระยะเวลาการใช้งานน้อย หรือประมาณ 750 ชั่วโมง

หลอดฮาโลเจน

  1. หลอดฮาโลเจนก็จัดเป็นหลอดไส้อีกประเภทหนึ่งที่ไส้หลอดทาด้วยทังสเตน และมีการบรรจุสารในตระกูลฮาโลเจนลงไปด้วย เพื่อป้องกันการระเหิดตัวของไส้หลอด มีประสิทธิภาพในการใช้งานดีกว่าหลอดไส้ปกติ 2-3 เท่า
  2. หลอดฮาโลเจนมีอายุการใช้งานประมาณ 1,500 – 3,000 ชั่วโมง
  3. หลอดประเภทนี้จะนิยมนำไปใช้ในงานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น

ปัจจุบันหลอดไส้ได้รับความนิยมใช้งานกันน้อยลง เพราะใช้พลังงานมากและให้แสงสว่างไม่ดีนัก อนาคตอาจจะมีการเลิกผลิตหลอดไส้มาใช้ในครัวเรือนก็เป็นได้