ระบบแลน คือ อะไร

ระบบแลน คือ อะไร เครือข่ายท้องถิ่นหรือ LAN เป็นเครือข่ายหรือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้สายการสื่อสารทั่วไปหรือลิงค์ไร้สายในพื้นที่จำกัด เช่น ในบ้าน ออฟฟิต บริษัท อาคารสำนักงาน โรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ ฟังก์ชั่นของ LAN คือการเปิดใช้งานการแชร์ข้อมูลและทรัพยากรเช่นไฟล์เครื่องพิมพ์เกมแอปพลิเคชันอีเมลหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต LAN มักถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดใช้งานการแบ่งปันทรัพยากรและบริการ เช่น ไฟล์ เครื่องพิมพ์ เกม แอปพลิเคชัน อีเมลหรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ส่วนประกอบ...
ขายสินค้าไอที
error: Contact Admin!