ลบ Features ใน Windows Server 2008 R2

ใน Windows รุ่นก่อนหน้าคุณใช้ตัวเลือก Add/Remove คอมโพเนนต์ของ Windows ของอรรถประโยชน์การเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกเพื่อเพิ่มหรือเอาคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการออก ใน Windows Server 2008 R2 คุณกำหนดค่าคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการเป็นคุณลักษณะของ Windows ที่คุณสามารถเปิดหรือปิดแทนที่จะเพิ่มหรือนำออก หากต้องการนำคุณลักษณะเซิร์ฟเวอร์ออกให้ทำดังนี้: เปิดตัวตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ (Start | Administrative Tools | Server Manager) ใน...
ขายสินค้าไอที