รูปแบบของเต้าเสียบและเต้ารับที่ดี

เต้าเสียบและเต้ารับจะมีความแตกต่างกัน แต่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องนำมาใช้งานคู่กัน โดยเต้าเสียบจะมีลักษณะเป็นช่อง อาจจะมี 2-3 ช่อง แล้วแต่เราจะเลือกใช้ ส่วนเต้ารับก็เช่นกันจะมีลักษณะเป็นขาในบ้านเราก็จะมีทั้งแบบ 2 ขา และ 3 ขา โดยแบบ 2 ขาสามารถนำไปเสียบในช่องเต้ารับแบบ 3 ช่องได้...
ขายสินค้าไอที
error: Contact Admin!