วันศุกร์, พฤศจิกายน 16, 2018

ตู้ mdb คืออะไร

ตู้ mdb หรือ Main Distribution board คือตู้สวิตช์หลักหรือตู้สวิตช์ประธาน สำหรับใช้เป็นแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ และเป็นแผงแรกที่ได้รับไฟจากการไฟฟ้า จากนั้นทำหน้าที่แจกจ่ายกำลังไฟฟ้าออกสู่แผงย่อยในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยมากแล้วนิยมใช้ในอาณาอาคารขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก โดยตู้ mdb เป็นที่รู้จักและนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในบางประเทศจะเรียกตู้นี้ว่า Main Switch board ตู้ mdb ทำหน้าที่หลากหลายใน 1...

ท่อ CONDUIT คืออะไร

Battery MacBook คือ อะไร

Bandwidth

MAN คือ อะไร

โทโปโลยี คือ

เราเตอร์คืออะไร

สายไฟ VSF คืออะไร

ลองใช้ Windows 10

สาย dvi

สายสัญญาณ dvi คืออะไร

RJ 45 กับ RJ11