แป้นพิมพ์ลัดทั่วไปของ Windows

Alt + Tab สลับระหว่างแอ็พพลิเคชันที่เปิดอยู่ใน Windows ทุกเวอร์ชัน กลับทิศทางโดยกด Alt + Shift + Tab พร้อมกัน Ctrl + Tab สลับระหว่างกลุ่มโปรแกรมแท็บหรือหน้าต่างเอกสารในแอปพลิเคชันที่สนับสนุนคุณลักษณะนี้ กลับทิศทางโดยกด Ctrl + Shift + Tab พร้อมกัน Alt + ดับเบิลคลิก แสดงคุณสมบัติของวัตถุที่คุณคลิกสองครั้งใน Windows...
ขายสินค้าไอที