Bandwidth คือ

Bandwidth คือความกว้างของคลื่นความถี่หรือความกว้างของช่องทางในการรับส่งข้อมูล เรียกง่าย ๆ ก็คือปริมาณการรับส่งข้อมูลหรือ Data transfer ของระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการวัดหน่วยความเร็วเป็นหน่วยของ bps หรือ Bit per Second และ Mbp (bps*1000000) ถ้าหากมีค่า bandwidth ที่สูง การรับส่งข้อมูลเข้าออกก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน เปรียบเสมือนการเลือกใช้บริการ hosting หรือพื้นที่เว็บไซต์...
ขายสินค้าไอที