ในเครือข่ายสวิตช์เป็นอุปกรณ์ที่กรองและส่งต่อแพ็คเก็ตระหว่างส่วน LAN สวิตช์ทำงานที่ชั้นการเชื่อมโยงข้อมูล (ชั้น 2) และบางครั้งเป็นชั้นเครือข่าย (ชั้น 3) ของ OSI Reference Model และดังนั้นจึงสนับสนุนโปรโตคอล packet ใด ๆ LAN ที่ใช้สวิตช์เพื่อเข้าร่วมกลุ่มเรียกว่า Switchs LAN หรือในกรณีของเครือข่ายอีเธอร์เน็ตสวิตช์ LANs LAN

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.