หัวไฟเบอร์ออฟติก มีกี่แบบ

หัวไฟเบอร์ออฟติกหลายชนิดที่ได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาที่ผ่านมี มีความแตกต่างกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานหลาย ๆ ด้าน คอมสยามได้สรุปชินดของหัวไฟเบอร์ไว้ในตารางด้านล่าง ดังนี้

 

ST Connector

ขั้วต่อ ST ใช้การเชื่อมต่อแบบบิดล็อคดาบปลายปืนกับ 2.5mm ปลอกโลหะ ที่ใช้ร่วมกับสาย singlemode และมัลติโหมด ขั้วต่อ ST มีการติดตั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและความทนทาน การออกแบบของตัวเชื่อมต่อ FIS ST ช่วยให้การติดตั้งด้านหลังของของหัว st มีหุ้มโดยตรงลงบนสายเคเบิลที่หุ้มโดย jacket และ Kevlar

Fiber connector types
Short name Long form Coupling type Screw thread Ferrule diameter Standard Typical applications Image
Avio (Avim) Aviation Intermediate Maintenance Screw Aerospace and avionics
ADT-UNI Screw 2.5 mm Measurement equipment
DMI Diamond Micro Interface [3] Clip n/a 2.5 mm Printed circuit boards
E-2000 (AKA LSH) Snap, with light and dust-cap n/a 2.5 mm IEC 61754-15 Telecom, DWDM systems;
EC push-pull type n/a IEC 1754-8 Telecom & CATV networks
ELIO Bayonet n/a 2.5 mm ABS1379 PC or UPC
ESCON Enterprise Systems Connection Snap (duplex)[1] n/a 2.5 mm IBM mainframe computers and peripherals
F07 2.5 mm Japanese Industrial Standard (JIS) LAN, audio systems; for 200 μm fibers, simple field termination possible, mates with ST connectors
F-3000 Snap, with light and dust-cap n/a 1.25 mm IEC 61754-20 Fiber To The Home (LC Compatible)
FC Ferrule Connector or Fiber Channel [4] Screw M8×0.75[5] 2.5 mm IEC 61754-13 Datacom, telecom, measurement equipment, single-mode lasers[6]
Fibergate Snap, with dust-cap n/a 1.25 mm Backplane connector
FJ Fiber-Jack [7]or
Opti-Jack [4]
Snap (duplex)[1] n/a 2.5 mm Building wiring, wall outlets
FSMA Screw 3.175 mm IEC 60874-2 Datacom, telecom, test and measurement
LC Lucent Connector,[4]Little Connector,[8]or
Local Connector [8]
Snap n/a 1.25 mm IEC 61754-20 High-density connections, SFP and SFP+ transceivers, XFP transceivers[6]
Lucxis 1.25 mm ARINC 801 PC or APC configurations (note 3)
LX-5 Snap, with light- and dust-cap n/a IEC 61754-23 High-density connections; rarely used
MIC Media Interface Connector Snap n/a 2.5 mm Fiber distributed data interface (FDDI)
MPO / MTP Multiple-Fiber Push-On/Pull-off [4] Snap (multiplex push-pull coupling) n/a 2.5×6.4 mm [9] IEC-61754-7; EIA/TIA-604-5 (FOCIS 5) SM or MM multi-fiber ribbon. Same ferrule as MT, but more easily reconnectable.[9] Used for indoor cabling and device interconnections. MTP is a brand name for an improved connector, which intermates with MPO.[10]
MT Mechanical Transfer Snap (multiplex)[1] n/a 2.5×6.4 mm Pre-terminated cable assemblies; outdoor applications[9]
MT-RJ Mechanical Transfer Registered Jack or Media Termination – recommended jack [4] Snap (duplex)[1] n/a 2.45×4.4 mm IEC 61754-18 Duplex multimode connections
MU Miniature unit [4] Snap n/a 1.25 mm IEC 61754-6 Common in Japan[1]
SC Subscriber Connector [4]or
square connector [4]or
Standard Connector
Snap (push-pull coupling) n/a 2.5 mm IEC 61754-4 Datacom and telecom; GPON; EPON; GBIC
SC-DC SC – Dual Contact[7]or
SC-QC(Quattro Contact)[7]
Snap (push-pull coupling; duplex) n/a 2.5 mm IEC 61754-4 Datacom and telecom; GPON; EPON; GBIC
SMA 905 Sub Miniature A Screw 1/4″-36 UNS 2A Typ. 3.14 mm Industrial lasers, optical spectrometers, military; telecom multimode
SMA 906 Sub Miniature A Screw Stepped; typ. 0.118 in (3.0 mm), then 0.089 in (2.3 mm)[citation needed] Industrial lasers, military; telecom multimode
SMC Sub Miniature C Snap n/a 2.5 mm
ST / BFOC Straight Tip[4]/Bayonet Fiber Optic Connector Bayonet n/a 2.5 mm IEC 61754-2 Datacom
TOSLINK Toshiba Link Snap n/a most common is JIS F05 Digital audio
VF-45 Volition Fiber Snap n/a Datacom
1053 HDTV Broadcast connector interface Push-pull coupling n/a Industry-standard 1.25 mm diameter ceramic ferrule Audio & Data (broadcasting)
V-PIN V-System Snap (Duplex) Push-pull coupling n/a Industrial and electric utility networking; multimode 200 μm, 400 μm, 1 mm, 2.2 mm fibers