ซอฟแวร์ คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถคำนวณ ประมวลผลและทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ โดยซอฟแวร์มี 2 รูปแบบใหญ่ๆคือซอฟแวร์ระบบและซอฟแวร์ประยุกต์

1.ซอฟแวร์ระบบ

เป็นซอฟแวร์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ผลิต ซอฟแวร์ระบบมีหน้าที่ควบคุมและจัดการอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์อาทิเช่น การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ การแสดงผลทางหน้าจอ เป็นต้น ดังนั้นซอฟแวร์ระบบจึงจำเป็นต่อคอมพิวเตอร์เป็นอันมาก ตัวช่วยในการทำงานของซอฟแวร์ระบบคือ

-ระบบปฏิบัติการ เป็นซอฟแวร์ที่มีไว้เพื่อควบคุมและดูแลระบบต่างๆภายในคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้อย่างปกติ

-ตัวแปลภาษา เนื่องจากภาษาเครื่องของคอมพิวเตอร์มีมากมายหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาซี ภาษาปาสคาลภาษาเบสิก ตัวแปลภาษาจึงเป็นซอฟแวร์สำคัญที่มีไว้เพื่อแปลภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเหล่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือแปลภาษาเครื่องออกมาได้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงซอฟแวร์

 

 

2.ซอฟแวร์ประยุกต์

เป็นซอฟแวร์สำเร็จรูปที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเป็นซอฟแวร์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อจัดจำหน่าย โดยซอฟแวร์ประยุกต์ที่เห็นได้โดยทั่วไปคือ โปรแกรมต่าง ๆที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆนั่นเอง โดยซอฟแวร์ประยุกต์สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบตามการใช้งาน คือ

  • ซอฟแวร์สำหรับใช้งานทั่วไป

ซอฟแวร์ชนิดนี้เป็นซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างสูงเพราะถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ซอฟแวร์เอกสาร ซอฟแวร์คำนวณ ซอฟแวร์จัดกากรข้อมูล ซอฟแวร์นำเสนอ และซอฟแวร์ที่ช่วยติดต่อสื่อสารเป็นต้น

  • ซอฟแวร์เฉพาะด้าน

เป็นซอฟแวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในกิจการหรือธุรกิจบางอย่างเช่น ซอฟแวร์ของธนาคาร ซอฟแวร์เกี่ยวกับบัญชี ซอฟแวร์ควบคุมเครื่องจักรกล เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.